5/5

Ulica Taczaka

Taczaka Straße

© Fotopolska.eu
POL nahe Poznań

Lade Bilder...
tomasz-hejna schrieb am 06.05.2020 15:15 Uhr:
tomasz-hejna

Ulica Stanisława Taczaka - ulica w centrum Poznania (Osiedle Stare Miasto), równoległa do ulicy Święty Marcin (po stronie południowej), zlokalizowana pomiędzy ul. Kościuszki, a Ratajczaka.

Ulica powstała na miejscu dawnych ogrodów na tyłach Świętego Marcina. Tereny te rozparcelował Poznański Bank Budowlany i w latach 1874-1883 zbudował tu szereg okazałych kamienic. W efekcie jednolitego potraktowania tematu, powstał przy ul. Taczaka spójny zespół architektoniczny, inspirowany francuskim renesansem. Wszystkie budynki mają po cztery kondygnacje, w większości lekko powysuwane ryzality i są akcentowane gzymsami. Całość należała do najbardziej komfortowych ofert czynszowych w Poznaniu, gdyż zrezygnowano z oficyn i zaproponowano ogrody wewnętrzne, natomiast mieszkania miały po 8-10 pokoi. Oba zakończenia ulicy potraktowano w sposób silnie akcentujący odrębność zespołu.

W styczniu 2013 rozpoczęto konsultacje społeczne w związku z planowaną rewitalizacją ulicy, poprzedzone spotkaniem Otwarte w końcu 2012. Latem 2013 wystawiono pierwsze ogródki gastronomiczne, zbudowana miejsca wypoczynkowe (ławki), stojaki rowerowe i uspokojono ruch samochodowy (przy pozostawieniu części miejsc parkingowych). W końcu 2014 przyjęto plan rewitalizacji ulicy. Konkurs architektoniczny na ten temat wygrał arch. Jacek Szewczyk ze Szczecina.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Stanis%C5%82awa_Taczaka_w_Poznaniu

Stanisława Taczaka Street - eine Straße im Zentrum von Posen (Osiedle Stare Miasto), parallel zur Święty Marcin Street (auf der Südseite), zwischen der Ul. Kościuszko und Ratajczak.

Die Straße wurde an der Stelle ehemaliger Gärten im hinteren Teil von Saint Martin errichtet. Das Gebiet wurde von der Posener Baubank parzelliert und in den Jahren 1874-1883 baute er hier eine Reihe beeindruckender Mietshäuser. Aufgrund der einheitlichen Behandlung des Themas wurde es an der ul. Taczaka ist ein zusammenhängendes architektonisches Ensemble, das von der französischen Renaissance inspiriert wurde. Alle Gebäude haben vier Stockwerke, meist leicht projizierte Vorsprünge und sind mit Gesimsen akzentuiert. Das Ganze gehörte zu den komfortabelsten Mietangeboten in Posen, da Nebengebäude aufgegeben und Innengärten vorgeschlagen wurden, während die Wohnungen 8-10 Zimmer hatten. Beide Enden der Straße wurden so behandelt, dass die Getrenntheit der Band stark betont wurde.

Im Januar 2013 begannen öffentliche Konsultationen im Zusammenhang mit der geplanten Revitalisierung der Straße, der das Treffen Open Ende 2012 vorausging. Im Sommer 2013 wurden die ersten gastronomischen Gärten angelegt, Erholungsgebiete (Bänke), Fahrradständer und der Verkehr beruhigten sich (einige Parkplätze blieben frei). Ende 2014 wurde ein Straßenrevitalisierungsplan verabschiedet. Der Architekturwettbewerb zu diesem Thema wurde vom Architekten Jacek Szewczyk aus Stettin gewonnen.

Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Ulica_Stanis%C5%82awa_Taczaka_w_Poznaniu

Tags

    Keine Tags vorhanden.
Mehr anzeigen

Besucher

238

Vorher-Nachher-Bilder in der Nähe


Lade Bilder...