5/5

Ulica św. Marcin

St. Marcin

© Jerzy Unierzyski
POL nahe Poznań

Lade Bilder...
tomasz-hejna schrieb am 07.05.2020 14:37 Uhr:
tomasz-hejna

Ulica św. Marcin, widoczny jeden z pięciu wieżowców składających się na kompleks zaprojektowany przez Jerzego Liśniewicza. Pierwsze trzy wieżowce (od strony ul. Ratajczaka) oddano do użytku w 1968. Powodem wybudowania kompleksu w miejscu starych kamienic zniszczonych w czasie II wojny światowej, miało być nadanie tej części centrum bardziej wielkomiejskiego, w opinii ówczesnych urbanistów, charakteru.

W każdym z wieżowców funkcjonował inny podmiot np. w trzecim od ul. Ratajczaka były to jednostki spółdzielczości pracy (obecnie wieżowiec ten należy do Banku Polska Kasa Opieki), w czwartym Miastoprojekt, a piątym Meramont. W 2018 pierwszy wieżowiec został zaadaptowany na Hotel Altus.

W skład kompleksu wchodzi również dwukondygnacyjne przyziemie, na całej długości pomiędzy ul. Ratajczaka i Gwarną. Działały tutaj i w dużej części nadal działają placówki handlowe i usługowe. Jedną z nich był spółdzielczy dom handlowy. Od neonu ALFA na pierwszym wieżowcu, cały kompleks otrzymał swoją potoczną nazwę.

public

St. Marcin, einer der fünf Wolkenkratzer des von Jerzy Liśniewicz entworfenen Komplexes. Die ersten drei Wolkenkratzer (aus der Ratajczaka-Straße) wurden 1968 in Betrieb genommen. Der Grund für den Bau des Komplexes anstelle der im Zweiten Weltkrieg zerstörten alten Mietshäuser bestand darin, diesem Teil des Zentrums nach Ansicht der damaligen Stadtplaner einen größeren städtischen Charakter zu verleihen.

In jedem der Wolkenkratzer befand sich eine andere Entität, z. B. in der dritten von ul. Ratajczak waren Arbeitsgenossenschaften (derzeit gehört dieser Wolkenkratzer der Bank Polska Kasa Opieki), im vierten Miastoprojekt und im fünften in Meramont. 2018 wurde der erste Wolkenkratzer an das Hotel Altus angepasst.

Der Komplex umfasst auch ein zweistöckiges Erdgeschoss über die gesamte Länge zwischen ul. Ratajczak und Gwarna. Hier und zu einem großen Teil waren noch Gewerbe- und Servicestellen tätig. Eines davon war das genossenschaftliche Kaufhaus. Vom ALFA-Neon auf dem ersten Hochhaus erhielt der gesamte Komplex seinen gemeinsamen Namen.

Öffentlichkeit

Tags

    Keine Tags vorhanden.
Mehr anzeigen

Besucher

187

Vorher-Nachher-Bilder in der Nähe


Lade Bilder...