5/5

Ulica Piastowska, łazienki rzeczne

Piastowska Straße, Flussbäder

© Narodowe Archiwum Cyfrowe
POL nahe Poznań

Lade Bilder...
tomasz-hejna schrieb am 05.03.2020 15:10 Uhr:
tomasz-hejna

Łazienki rzeczne – zespół kąpieliska rzecznego nad Wartą, zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Piastowskiej 71, na Łęgach Dębińskich na osiedlu samorządowym Wilda.

Pierwsze łazienki warciańskie zbudowano w Poznaniu w 1895 – były to drewniane szatnie wraz z basenami. Z uwagi jednak na lokalizację (poniżej ujścia miejskiej kanalizacji) starano się je potem przenieść w inne miejsce, do czego doszło dopiero w 1924. Wzniesiono główny budynek ze skrzydłami zawierającymi szatnie w kabinach. Całość umieszczono na solidnej, żelbetonowej ścianie oporowej. Projektantem obiektu był autor wielu poznańskich realizacji – Jerzy Tuszowski (przy współudziale Kazimierza Rucińskiego).

Całość obiektu nawiązuje do popularnego w polskim międzywojniu stylu dworkowego, zawierając też odniesienia do form ludowych i biedermeieru. Zastosowano toskańskie kolumny w portyku i w loggii z widokiem na Wartę. Wewnątrz zlokalizowano 128 kabin i 200-miejscową szatnię. Ponadto była tam restauracja, kasy, mieszkanie dozorcy i stacja pogotowia ratunkowego. Początkowo plaża była dzielona na męską i damską. Jednak płot był ustawicznie niszczony, co spowodowało wydzielenie trzeciej plaży – rodzinnej.

Po zniszczeniach II wojny światowej obiekt reaktywowano 1 czerwca 1945.

Łazienki przetrwały do dziś, w tym skrzydło południowe w zasadniczo niezmienionym stanie (m.in. klatka schodowa i podłogi). W 2019 obiekt przeszedł generalny remont, w wyniku którego odzyskał przedwojenną formę i kolorystykę. Zostaną w nim otwarte bar i restauracja. Planowane jest zbudowanie pieszo-rowerowej Kładki Piastowskiej nad Wartą do Osiedla Piastowskiego na Ratajach.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81azienki_rzeczne_w_Poznaniu

Flussbäder - ein Flussbadekomplex an der Warta in Posen an der Ul. Piastowska 71, in Łęgy Dębińskie auf dem Wilda-Selbstverwaltungsgrundstück.

Die ersten Warden-Badezimmer wurden 1895 in Posen gebaut - es waren hölzerne Garderoben mit Schwimmbädern. Aufgrund der Lage (unterhalb der Mündung des kommunalen Abwassersystems) wurden sie jedoch später an einen anderen Ort verlegt, was erst 1924 geschah. Das Hauptgebäude mit Flügeln mit Umkleidekabinen in Kabinen wurde errichtet. Das Ganze wurde auf eine massive Stahlbetonstützmauer gestellt. Der Designer der Anlage war Autor vieler Projekte in Posen - Jerzy Tuszowski (unter Beteiligung von Kazimierz Ruciński).

Die gesamte Anlage bezieht sich auf den in der polnischen Zwischenkriegszeit beliebten Herrenhausstil, einschließlich Verweisen auf Volksformen und Biedermeier. Im Portikus und in der Loggia mit Blick auf die Warta wurden toskanische Säulen verwendet. Im Inneren befanden sich 128 Kabinen und eine Garderobe mit 200 Sitzplätzen. Darüber hinaus gab es ein Restaurant, Geldautomaten, eine Hausmeisterwohnung und eine Ambulanzstation. Anfangs war der Strand in Männer und Frauen unterteilt. Der Zaun wurde jedoch ständig zerstört, was zur Trennung der dritten Strandfamilie führte.

Nach der Zerstörung des Zweiten Weltkriegs wurde das Gebäude am 1. Juni 1945 reaktiviert.

Die Badezimmer haben bis heute überlebt, einschließlich des Südflügels in einem im Wesentlichen unveränderten Zustand (z. B. Treppe und Fußböden). Im Jahr 2019 wurde das Gebäude einer allgemeinen Renovierung unterzogen, wodurch es seine Vorkriegsform und -farbe wiedererlangte. Dort werden eine Bar und ein Restaurant eröffnet. Es ist geplant, eine Fußgänger- und Fahrradbrücke Piastowska an der Warta nach Osiedle Piastowski in Ratajach zu bauen.

Quelle: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81azienki_rzeczne_w_Poznaniu

Tags

    Keine Tags vorhanden.
Mehr anzeigen

Besucher

150

Vorher-Nachher-Bilder in der Nähe


Lade Bilder...