5/5

Most Chrobrego

Tapfere Brücke

© Narodowe Archiwum Cyfrowe
POL nahe Poznań

Lade Bilder...
tomasz-hejna schrieb am 29.02.2020 18:20 Uhr:
tomasz-hejna

Most drogowy na rzece Warcie, w granicach administracyjnych miasta Poznania. Patronem mostu jest Bolesław I Chrobry – pierwszy król Polski.

Pierwsza konstrukcja (żelazo-betonowa) pod tą nazwą została zbudowana w okresie od sierpnia 1924 do września 1925, na miejscu dawnego mostu Tumskiego, według projektu prof. Lucjana Ballenstaedta. Uroczystość otwarcia odbyła się 13 września 1925 z udziałem prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i premiera Władysława Grabskiego. Był to element obchodów 900. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego. W 1939 r. most nieznacznie został zniszczony przez wycofujące się Wojsko Polskie. W 1945 r. główne przęsło zostało wysadzone przez wycofujących się z Poznania niemieckich żołnierzy. W lipcu 1962 rozpoczęto prace przygotowawcze do budowy nowego mostu. Prace rozpoczęto od rozbiórki starego mostu, a nowy most o konstrukcji ramowej o ryglu z płyty sprzężonej kablami linowymi (most kablowo-betonowy) rozpoczęto budować w maju 1963. Podczas budowy tymczasowo ułożono kładkę dla pieszych. Most otwarto 21 grudnia 1964.

W 1989 przeprowadzono generalny remont obiektu.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Most_Boles%C5%82awa_Chrobrego_w_Poznaniu

Straßenbrücke an der Warta innerhalb der Verwaltungsgrenzen der Stadt Posen. Bolesław I Chrobry - der erste König von Polen ist der Patron der Brücke.

Das erste Bauwerk (Eisenbeton) unter diesem Namen wurde in der Zeit von August 1924 bis September 1925 an der Stelle der ehemaligen Tumski-Brücke nach dem Entwurf von Prof. Lucjan Ballenstaedt. Die Eröffnungsfeier fand am 13. September 1925 unter Beteiligung von Präsident Stanisław Wojciechowski und Premierminister Władysław Grabski statt. Es war Teil der Feierlichkeiten zum 900. Jahrestag der Krönung von Bolesław dem Tapferen. 1939 wurde die Brücke durch den Rückzug der polnischen Armee leicht beschädigt. 1945 wurde die Hauptspanne von deutschen Soldaten gesprengt, die sich aus Posen zurückzogen. Im Juli 1962 begannen die Vorbereitungsarbeiten für den Bau einer neuen Brücke. Die Arbeiten begannen mit dem Abriss der alten Brücke, und im Mai 1963 wurde mit dem Bau einer neuen Rahmenkonstruktion mit einem Spiegel aus kabelgebundenem Kabel (Betonkabelbrücke) begonnen. Während des Baus wurde vorübergehend eine Fußgängerbrücke verlegt. Die Brücke wurde am 21. Dezember 1964 eröffnet.

1989 wurde eine allgemeine Renovierung der Anlage durchgeführt.

Quelle: https://pl.wikipedia.org/wiki/Most_Boles%C5%82awa_Chrobrego_w_Poznaniu

Tags

    Keine Tags vorhanden.
Mehr anzeigen

Besucher

149
oliver42 schrieb am 02.03.2020 08:07 Uhr :
oliver42

Well done !

Gut gemacht !

Vorher-Nachher-Bilder in der Nähe


Lade Bilder...