5/5

Ostrów Tumski, Bazylika Archikatedralna św. Piotra

Ostrów Tumski, Basilika der Heiligen Kathedrale. Peter

© Narodowe Archiwum Cyfrowe
POL nahe Poznań

Lade Bilder...
tomasz-hejna schrieb am 31.01.2019 17:57 Uhr:
tomasz-hejna

Bazylika Archikatedralna św. Piotra i św. Pawła w Poznaniu – jeden z najstarszych polskich kościołów i najstarsza polska katedra (od 968), położona na Ostrowie Tumskim. Jest ona miejscem pochówku pierwszych władców Polski i przypuszczalnym miejscem chrztu Mieszka I. Obecna gotycka katedra powstała w XIV – XV w., częściowo odbudowana i regotyzowana po zniszczeniach II wojny światowej. Bazylika wchodzi w skład zabytków i atrakcji trasy turystycznej Traktu Królewsko-Cesarskiego. Od 2017 r. wielkopostny kościół stacyjny.

Katedra stanowi miejsce pochówków pierwszych władców Polski aż do Kazimierza Odnowiciela, a także członków wielkopolskiej linii Piastów:

992 – książę Mieszko I (przypuszczalnie)
1025 – król Bolesław I Chrobry
1034 – król Mieszko II
1058 – Kazimierz Odnowiciel
1194 — Odon Mieszkowic
1239 – Władysław Odonic
1257 – Przemysł I
1279 – Bolesław Pobożny
1296 – król Przemysł II

Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_archikatedralna_%C5%9Awi%C4%99tych_Aposto%C5%82%C3%B3w_Piotra_i_Paw%C5%82a_w_Poznaniu

Erzkathedrale Basilika St. Peter und St. Paweł in Poznań - eine der ältesten polnischen Kirchen und die älteste polnische Kathedrale (aus dem Jahr 968), befindet sich in Ostrów Tumski. Es ist die Begräbnisstätte der ersten Herrscher Polens und der angebliche Ort der Taufe von Mieszko I. Die heutige gotische Kathedrale wurde im 14. und 15. Jahrhundert gegründet und nach der Zerstörung des Zweiten Weltkriegs teilweise wieder aufgebaut und wiederbelebt. Die Basilika ist Teil der Denkmäler und Attraktionen der Touristenstraße der Königlich-Kaiserlichen Route. Ab 2017 die Fasten-Stabkirche.

Die Kathedrale ist der Begräbnisort der ersten Herrscher Polens bis Kazimierz der Restaurator sowie der Mitglieder der Piast-Linie in Wielkopolska:

    992 - Prinz Mieszko I. (vermutlich)
    1025 - König Bolesław I. Chrobry
    1034 - König Mieszko II
    1058 - Kazimierz der Restaurator
    1194 - Odon Mieszkowice
    1239 - Władysław Odonic
    1257 - Industrie
    1279 - Bolesław der Fromme
    1296 - König Przemysł II

Quelle:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_archikatedralna_%C5%9Awi%C4%99tych_Aposto%C5%82%C3%B3w_Piotra_i_Paw%C5%82a_w_Poznaniu

Tags

    Keine Tags vorhanden.
Mehr anzeigen

Besucher

138

Vorher-Nachher-Bilder in der Nähe


Lade Bilder...