5/5

Ulica Mickiewicza

Mickiewicz Street

© Narodowe Archiwum Cyfrowe
POL nahe Poznań

Lade Bilder...
tomasz-hejna schrieb am 18.03.2019 18:35 Uhr:
tomasz-hejna

Budynek Landratury Poznań-Zachód – zabytkowy budynek zlokalizowany w Poznaniu, na Jeżycach, w obrębie zespołu rezydencjonalnego, przy ul. Mickiewicza 31.

Obiekt powstał z uwagi na podzielenie powiatu poznańskiego na dwie części (Wschód i Zachód), co wywołane było intensywnym rozwojem aglomeracji miejskiej w początkach XX wieku. Projektantem był G. Seidel. Budynek ukończono w 1908. Nawiązuje do architektury baroku, ale posiada także detal secesyjny. Dostosowano go do rezydencjonalnego otoczenia, w jakim powstał. Od 1923 użytkowany był przez Izbę Przemysłowo-Handlową, a po II wojnie światowej oddano go na potrzeby służby zdrowia. Stan ten utrzymuje się do dziś.

Uzupełnieniem budynku głównego były stajnie i wozownia na zapleczu oraz niewielki ogródek od frontu. Według Marcina Libickiego obiekt bardziej nawiązuje do polskiej architektury tego okresu niż cięższych stylowo dokonań niemieckich.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek_Landratury_Pozna%C5%84-Zach%C3%B3d

Landratury Poznań-Zachód-Gebäude - ein historisches Gebäude in Poznań auf Jeżyce, innerhalb des Wohnkomplexes, in der ul. Mickiewicza 31.

Das Objekt entstand aufgrund der Teilung des Posener Bezirks in zwei Teile (Ost und West), die durch die intensive Entwicklung der städtischen Agglomeration im frühen zwanzigsten Jahrhundert verursacht wurde. Der Designer war G. Seidel. Das Gebäude wurde 1908 fertiggestellt. Es bezieht sich auf die Barockarchitektur, hat aber auch ein Jugendstildetail. Es wurde an das Wohnumfeld angepasst, in dem es erstellt wurde. Ab 1923 wurde es von der Industrie- und Handelskammer genutzt und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es den Bedürfnissen der Gesundheitsfürsorge gewidmet. Dieser Zustand wird bis heute beibehalten.

Das Hauptgebäude wurde durch das Stall- und Kutscherhaus im Hinterzimmer sowie durch einen kleinen Garten an der Vorderseite fertiggestellt. Marcin Libicki zufolge bezieht sich das Objekt mehr auf die polnische Architektur dieser Zeit als auf die sehr stilvollen deutschen Errungenschaften.

Quelle: https://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek_Landratury_Pozna%C5%84-Zach%C3%B3d

Tags

    Keine Tags vorhanden.
Mehr anzeigen

Besucher

134

Vorher-Nachher-Bilder in der Nähe


Lade Bilder...