5/5

Plac Wolności z balkonu hotelu Bazar

Plac Wolności vom Balkon des Bazar Hotels

© Narodowe Archiwum Cyfrowe
POL nahe Poznań

Lade Bilder...
tomasz-hejna schrieb am 12.03.2020 14:01 Uhr:
tomasz-hejna

Plac Wolności - (w czasach zaborów Wilhelmsplatz, w czasach Księstwa Warszawskiego - Plac Napoleona) - plac znajdujący się na zachód od średniowiecznej części miasta, pomiędzy ulicą 3 Maja i alejami Marcinkowskiego. Zbudowany jest na planie prostokąta o wymiarach 85 na 205 m.

Fotografia wykonana z balkonu hotelu Bazar. Z tego samego, z którego Ignacy Jan Paderewski, polski pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, mąż stanu i polityk, wygłosił do zebranych płomienną mowę, którą zakończył słowami: Niech żyje zjednoczona, wolna i wielka Polska z własnym wybrzeżem morskim. W drugim dniu pobytu mistrza w Poznaniu wybuchło Powstanie Wielkopolskie.

https://amuz.edu.pl/o-uczelni/patron/
http://poznan.wikia.com/wiki/Plac_Wolno%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Jan_Paderewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel_Bazar_w_Poznaniu

Wolności-Platz - (während der Teilung des Wilhelmsplatzes, während des Herzogtums Warschau - Napoleon-Platz) - ein Platz westlich des mittelalterlichen Teils der Stadt zwischen der Maja-Straße 3 und der Marcinkowskiego-Straße. Es ist auf einem rechteckigen Grundriss mit Abmessungen von 85 x 205 m gebaut.

Foto vom Balkon des Bazar Hotels. Aus derselben, aus der Ignacy Jan Paderewski, polnischer Pianist, Komponist, Unabhängigkeitsaktivist, Staatsmann und Politiker, eine feurige Rede vor dem versammelten Volk hielt, die er mit den Worten beendete: Es lebe das vereinte, freie und große Polen mit seiner eigenen Seeküste. Am zweiten Tag des Aufenthaltes des Meisters in Posen brach der Großpolenaufstand aus.

https://amuz.edu.pl/o-uczelni/patron/
http://poznan.wikia.com/wiki/Plac_Wolno%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Jan_Paderewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel_Bazar_w_Poznaniu

Tags

    Keine Tags vorhanden.
Mehr anzeigen

Besucher

155

Vorher-Nachher-Bilder in der Nähe


Lade Bilder...