5/5

Plac Wolności z balkonu hotelu Bazar

Platz der Freiheit vom Balkon des Hotels Bazar

© Narodowe Archiwum Cyfrowe
POL nahe Poznań

Lade Bilder...
tomasz-hejna schrieb am 16.02.2019 18:40 Uhr:
tomasz-hejna

Plac Wolności - (w czasach zaborów Wilhelmsplatz, w czasach Księstwa Warszawskiego - Plac Napoleona) - plac znajdujący się na zachód od średniowiecznej części miasta, pomiędzy ulicą 3 Maja i alejami Marcinkowskiego. Zbudowany jest na planie prostokąta o wymiarach 85 na 205 m.

Fotografia wykonana z balkonu hotelu Bazar. Z tego samego, z którego Ignacy Jan Paderewski, polski pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, mąż stanu i polityk, wygłosił do zebranych płomienną mowę, którą zakończył słowami: Niech żyje zjednoczona, wolna i wielka Polska z własnym wybrzeżem morskim. W drugim dniu pobytu mistrza w Poznaniu wybuchło Powstanie Wielkopolskie.

https://amuz.edu.pl/o-uczelni/patron/
http://poznan.wikia.com/wiki/Plac_Wolno%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Jan_Paderewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel_Bazar_w_Poznaniu

Platz der Freiheit - (während der Teilung des Wilhelmsplatzes, des Herzogtums Warschau - Napoleon-Platz) - ein Platz westlich des mittelalterlichen Stadtteils zwischen der Maja-Straße 3 und den Gassen Marcinkowskie. Es ist auf einem rechteckigen Grundriss mit Abmessungen von 85 bis 205 m gebaut.

Foto vom Balkon des Basars. Aus demselben Grund, aus dem Ignacy Jan Paderewski, ein polnischer Pianist, Komponist, Unabhängigkeitsaktivist, Staatsmann und Politiker, eine feurige Rede vor den Zuhörern hielt, endete er mit den Worten: Es lebe ein vereintes, freies und großes Polen mit eigenem Ufer. Am zweiten Tag des Aufenthaltes des Meisters in Poznań brach der Großpolenaufstand aus.

https://amuz.edu.pl/o-uczelni/patron/
http://poznan.wikia.com/wiki/Plac_Wolno%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Jan_Paderewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel_Bazar_w_Poznaniu

Tags

    Keine Tags vorhanden.
Mehr anzeigen

Besucher

101

Vorher-Nachher-Bilder in der Nähe


Lade Bilder...