5/5

Ulica Grunwaldzka, Hotel Polonia

Grunwaldzka Street - Hotel Polonia

© Narodowe Archiwum Cyfrowe
POL nahe Poznań

Lade Bilder...
tomasz-hejna schrieb am 12.01.2019 18:31 Uhr:
tomasz-hejna

Hotel Polonia w Poznaniu – okazały, zabytkowy gmach dawnego hotelu, o klasycznych formach, zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 16-18 (róg Stolarskiej). Po wybudowaniu był największym hotelem w Polsce pod względem liczby łóżek. W latach 1945-2012 mieścił się w nim szpital wojskowy, a obecnie Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego.

Budynek wybudowano dla potrzeb hotelowych Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu - PeWuKi - wybudowano go według projektu Jerzego Tuszowskiego (współpraca - Kazimierz Ruciński) w rekordowym czasie 13 miesięcy i ukończono w początkach maja 1929. Pośpiech spowodowany był zbyt późną decyzją o budowie, zainspirowaną szacunkiem, że zabraknie około stu tysięcy miejsc noclegowych dla gości z Anglii (co ostatecznie nie miało miejsca). Projekt wykonano tak, żeby hotel po zakończeniu wystawy łatwo było przebudować na mieszkania z kuchniami i łazienkami. Posiadał 362 pokoje o 603 łóżkach oraz pełne zaplecze socjalne, pralnię, kuchnie, dwie windy, dziewięć klatek schodowych, itp. Powierzchnia wynosiła 3.100 m², a kubatura 67.000 m³. Narożnik ulic Grunwaldzkiej i Stolarskiej zaakcentowano potężnym portykiem z czterema kolumnami jońskimi. Dziedziniec był zadaszony. Wystrój wnętrza zaaranżowano w stylu ''art déco''.

Niektóre szczegóły budowy:

roboty murarskie - firma Czesława Kazimierza Leitgebera,
dachówki - firma Ludwika Thielmana,
nadzór prac budowlanych - Oskar Pohlman i Jerzy Tuszowski,
koszt budowy - 5 mln ówczesnych zł.

Zmiana funkcji i okolica

Po zakończeniu PeWuKi hotel przekształcono na budynek mieszkalny, były tu też biura Zarządu Miejskiego, a pod koniec II wojny światowej na szpital wojskowy, którą to funkcję pełnił do 1 stycznia 2012. Od 2 stycznia funkcjonuje tam szpital kliniczny.

W trakcie prac budowlanych nieumiejętnie przemieszczona została strefa wejściowa, w sposób rozbijający aranżację elewacji, chociaż Władysław Czarnecki od początku uważał, że wejście zaprojektowano niewłaściwie, jako za małe i zbyt ciasne na hotel, a zbyt pompatyczne na dom czynszowy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel_Polonia_w_Poznaniu

Hotel Polonia in Poznań - ein eindrucksvolles historisches Gebäude eines ehemaligen Hotels mit klassischen Formen in Poznań in der ul. Grunwaldzka 16-18 (Ecke Stolarska). Nach dem Bau war es das größte Hotel in Polen, gemessen an der Bettenanzahl. In den Jahren 1945-2012 befand sich dort ein Militärkrankenhaus, derzeit ein Klinikum der Medizinischen Universität.

Das Gebäude wurde für die Bedürfnisse der Universalen Nationalen Ausstellung in Poznań - PeWuKi - erbaut. Es wurde nach den Entwürfen von Jerzy Tuszowski (Zusammenarbeit - Kazimierz Ruciński) in einer Rekordzeit von 13 Monaten errichtet und Anfang Mai 1929 fertiggestellt Für Gäste aus England wird es etwa hunderttausend Betten geben (was schließlich nicht der Fall war). Das Design wurde so gestaltet, dass das Hotel nach der Ausstellung leicht in Apartments mit Küche und Bad umgewandelt werden konnte. Es verfügte über 362 Zimmer mit 603 Betten und kompletten Sozialeinrichtungen, Wäschemöglichkeiten, Küchen, zwei Aufzüge, neun Treppenhäuser usw. Die Fläche betrug 3.100 m² und das Volumen von 67.000 m³. Die Ecke der Straßen Grunwaldzka und Stolarska wurde durch einen riesigen Portikus mit vier ionischen Säulen akzentuiert. Der Hof war überdacht. Die Inneneinrichtung wurde im Art-Déco-Stil gestaltet.

Einige Konstruktionsdetails:

    Maurerarbeiten - die Firma Czesław Kazimierz Leitgeber,
    Dachziegel - die Firma von Ludwika Thielman,
    Überwachung der Bauarbeiten - Oskar Pohlman und Jerzy Tuszowski,
    Baukosten - damals 5 Mio. PLN.

Änderung der Funktion und der Umgebung

Nach der Fertigstellung von PeWuKi wurde das Hotel in ein Wohngebäude umgewandelt, es gab auch Büros des Stadtvorstands und am Ende des Zweiten Weltkriegs ein Militärkrankenhaus, das bis zum 1. Januar 2012 funktionierte. Ab dem 2. Januar gibt es dort ein klinisches Krankenhaus.

Während der Bauarbeiten wurde der Eingangsbereich falsch verschoben, was die Anordnung der Fassade brach, obwohl Władysław Czarnecki von Anfang an der Meinung war, dass der Eingang falsch, als zu klein und zu klein für das Hotel und zu pompös für ein Miethaus konzipiert war.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel_Polonia_w_Poznaniu

Tags

    Keine Tags vorhanden.
Mehr anzeigen

Besucher

567

Vorher-Nachher-Bilder in der Nähe


Lade Bilder...