5/5

Ulica Grunwaldzka, Collegium Chemicum/Heliodori

Ulica Grunwaldzka Hochschule Chemie / Heliodori

© Narodowe Archiwum Cyfrowe
POL nahe Poznań

Lade Bilder...
tomasz-hejna schrieb am 01.08.2019 16:11 Uhr:
tomasz-hejna

Collegium Heliodori Święcicki w Poznaniu (do 25 czerwca 2018 Collegium Chemicum[2]) – gmach w stylu neorenesansowym znajdujący się przy ul. Grunwaldzkiej na Grunwaldzie (Osiedle Św. Łazarz) w Poznaniu, służący obecnie Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetowi Medycznemu im. Karola Marcinkowskiego. Collegium upamiętnia Heliodora Święcickiego, założyciela i pierwszego rektora Uniwersytetu Poznańskiego.

Kamień węgielny pod gmach zaprojektowany przez Edwarda Madurowicza i Rogera Sławskiego położono w 1920. Miał on służyć jako siedziba Politechniki Poznańskiej, jednak sprzeciw ministerstwa sprawił, że prace wstrzymano. Budynek ukończono w 1929 jako Pałac Rządowy, jeden z pawilonów wystawienniczych Powszechnej Wystawy Krajowej. Po zakończeniu PeWuKi gmach przeszedł w ręce Uniwersytetu Poznańskiego.

Forma gmachu (m.in. attyki i alkierze) stanowiły, według Szymona Piotra Kubiaka, realizację krakowskiej odmiany stylu odrodzenia, który to wariant był jedną z propozycji do dyskutowanego podówczas polskiego stylu narodowego. W Poznaniu rozwiązania takie raczej się nie przyjęły.

25 czerwca 2018 senat uniwersytetu zmienił tradycją nazwę budynku Collegium Chemicum na Collegium Heliodori Święcicki (nazwa Collegium Chemicum przypisana została budynkowi w kampusie Morasko).

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Collegium_Heliodori_%C5%9Awi%C4%99cicki_w_Poznaniu

Collegium Heliodori Święcicki in Posen (bis 25. Juni 2018 Collegium Chemicum [2]) - ein Gebäude im Neorenaissancestil an der ul. Grunwaldzka am Grunwald (Osiedle Św. Łazarz) in Posen, derzeit im Dienst der Universität Adam Mickiewicz und die nach ihm benannte Medizinische Universität Karol Marcinkowski. Das Kollegium erinnert an Heliodor Święcicki, Gründer und erster Rektor der Universität Posen.

Der Grundstein für das von Edward Madurowicz und Roger Sławski entworfene Gebäude wurde 1920 gelegt. Es sollte als Sitz der Technischen Universität Posen dienen, aber der Einwand des Ministeriums bedeutete, dass die Arbeiten eingestellt wurden. Das Gebäude wurde 1929 als Regierungspalast fertiggestellt, einer der Ausstellungspavillons der Allgemeinen Nationalen Ausstellung. Nach der Fertigstellung von PeWuKi wurde das Gebäude an die Posener Universität übergeben.

Die Form des Gebäudes (einschließlich Dachböden und Nischen) war nach Aussage von Szymon Piotr Kubiak die Umsetzung der Krakauer Variante des Wiedergeburtsstils, die zu den damals diskutierten Vorschlägen für den polnischen Nationalstil gehörte. In Posen wurden solche Lösungen eher nicht übernommen.

Am 25. Juni 2018 änderte der Senat der Universität die Tradition des Namens des Collegium Chemicum-Gebäudes am Collegium Heliodori Święcicki (der Name Collegium Chemicum wurde dem Gebäude auf dem Morasko-Campus zugewiesen).

Quelle: https://pl.wikipedia.org/wiki/Collegium_Heliodori_%C5%9Awi%C4%99cicki_w_Poznaniu

Tags

    Keine Tags vorhanden.
Mehr anzeigen

Besucher

211

Vorher-Nachher-Bilder in der Nähe


Lade Bilder...