Dąbie-Altdamm 1940-2011

Unknown author
POL near Szczecin

Fetching images...
Norbert.Zdrojewski published on 04/07/2022 7:38 p.m.:
Norbert.Zdrojewski

Widok Dąbia z okresu przedwojennego i obecnie. Niewiele budynków ocalało ale zachował się w większości pierwotny układ ulic. Zdjęcie współczesne pochodzi z Google Map.

View of Dąbie from the pre-war period and nowadays. Few of the buildings have survived, but most of the original street layout has been preserved. The contemporary photo comes from Google Map.

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

106

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...