5/5

Szczecin/Stettin - Most Kłodny/Baumbrücke

© Arkadiusz Kozaczuk
POL Odra Zachodnia/Die Westoder
© Arkadiusz Kozaczuk

Fetching images...
astorath published on 07/23/2017 12:03 p.m.:
astorath

Most Kłodny (Baumbrücke) to jedna z dwóch historycznych konstrukcji spinających dzielnice ulokowane po obu stronach Odry. Na zdjęciu z przełomu XIX i XX wieku widoczna jest wciąż dygocąca, skrzypiąca drewniana konstrukcja z XIX wieku, z trudem utrzymująca komunikację pomiędzy Starym Miastem a Łasztownią. Gdy na początku XX wieku rozpoczęto budowę nowej konstrukcji Mostu Długiego, Stary Most Kłodny musiał przez trzy lata dźwigać ciężar głównej linii komunikacyjnej. Za wąski, za słaby, bez odpowiednich dojazdów ledwo podołał, a zaraz potem kilkadziesiąt metrów w dół rzeki wybudowano nową konstrukcję. Po starej nie pozostał ślad. Jedynie widoczna na zdjęciu wylotowa ulica prowadząca aż pod Zamek wciąż nosiła nazwę Kłodna (Baumstraße). Wzdłuż nabrzeża tętnił handel, działały gospody, także i te o nie najlepszej reputacji. Po wojnie zniknęły kamienice. Skarpa i zjazdy unoszące nowe ciągi komunikacyjne oddaliły te miejsce od Odry. Na współczesnym zdjęciu można zaobserwować zmiany zachodzące w ciągu ostatnich lat w zabudowie Podzamcza.

Die Baumbrücke ist eine von zwei historischen Konstruktionen, die Stettiner Viertel an beiden Oderufern verbanden. Auf dem Foto aus dem 19. bzw. 20. Jahrhundert sieht man immer noch schwingende und knarrende Holzbrücke aus dem 19. Jahrhundert, die mit großer Mühe den Verkehr zwischen der Altstadt und der Lastadie trägt. Als man am Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem Bau der Langen Brücke angefangen hatte, musste die alte Konstruktion der Baumbrücke drei Jahre lang die Last der Verkehrshauptader halten. Zu eng, zu schwach, ohne entsprechende Zufahrten hielt die Baumbrücke kaum stand. Gleich nebenbei, zig Meter weiter flussabwärts, schuf man eine neue Brückenkonstruktion. Von der Baumbrücke gab es keine Spur mehr. Nur die Ausfallstraße, die bis zum Schloss führte, hieß noch Baumstraße. Entlang der Uferpromenade pulsierte das Leben und blühte der Handel. Gaststätten luden ein, auch diejenigen mit dem nicht ganz guten Ruf. Nach dem Krieg verschwanden die Mietshäuser. Der Abhang und Verkehrsstraßen entfernten diesen Ort von der Oder.

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

1167
Lena wrote on 07/23/2017 8:05 p.m. (edited on 04/15/2019 3:51 p.m.) :
Lena

Amazing shot!

Amazing shot!

oliver42 wrote on 07/24/2017 6:43 p.m. (edited on 04/15/2019 3:51 p.m.) :
oliver42

Super ! Bitte mehr davon.

Excellent ! Can I have some more, please.

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...