Pałac w Jugowie

© polska.org
POL near Wałbrzych
© polska.org

Fetching images...
Bera published on 12/20/2021 2:38 p.m.:
Bera

Od 1472 r. właścicielem Jugowa był Georg von Stillfried. Pierwotny dwór wybudował około 1605 r. Henryk von Stillfried – Starszy dla swojego syna Hans von Stillfrieda. W obiekcie ocalała część wystroju: klatka schodowa w boazeriach z witrażem[1] zawierającym krzyż maltański protestanckiego zakonu joannitów, trzymany przez anioła, pod którego skrzydłami sentencja na szarfie Gott ist mein Schutz/Bóg jest moją ochroną. Członkiem zakonu był Eberhard von Pfeil und Klein Ellguth (1839–1901) (herb na witrażu po lewej) żonaty z Marią z domu von Wilamowitz-Möllendorff (herb po prawej). Na piętrze znajduje się kominek z bohaterami Biblii, gabinet nadleśniczego z historyczną stolarką, kasą i meblami. Eklektyczny wystrój pałac otrzymał po 1865 r. za czasów Eberharda von Pfeil und Klein Ellguth, który zlecił przebudowę. Ze starego budynku ocalały: jedna późnorenesansowa sala na parterze oraz sień. Okazały pałac z XIX w. wraz z parkiem jest częścią zespołu pałacowego. Obecnie siedziba Nadleśnictwa Jugów

From 1472, Georg von Stillfried was the owner of Jugów. The original manor house was built around 1605 by Henryk von Stillfried - the Elder for his son Hans von Stillfried. Part of the interior has been preserved in the building: a staircase in paneling with a stained glass window [1] containing the Maltese cross of the Protestant Order of St. John, held by an angel, under whose wings the sentence Gott ist mein Schutz / God is my protection. A member of the order was Eberhard von Pfeil und Klein Ellguth (1839–1901) (coat of arms on the stained glass window on the left), married to Maria née von Wilamowitz-Möllendorff (coat of arms on the right). On the first floor there is a fireplace with the heroes of the Bible, a forester's office with historical woodwork, cash register and furniture. The eclectic interior of the palace was given after 1865 during the reign of Eberhard von Pfeil und Klein Ellguth, who commissioned the reconstruction. Only one late-Renaissance room on the ground floor and a hall have survived from the old building. The impressive 19th-century palace with the park is part of the palace complex. Currently the seat of the Jugów Forest District

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

32

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...