4/5

School building

Unknown author
CZE Zátor - Loučky

Fetching images...
yaryn published on 02/05/2018 5:36 p.m.:
yaryn

School building

Tags

Show more

Visitors

181
Lena wrote on 02/05/2018 11:25 p.m. (edited on 04/15/2019 3:54 p.m.) :
Lena

Cool, thanks for sharing! The old image looks like straight from a horror movie ;-)

Cool, thanks for sharing! The old image looks like straight from a horror movie ;-)

Zdenek wrote on 02/13/2018 2:29 p.m. (edited on 04/15/2019 3:54 p.m.) :
Zdenek

Dobrá práce, začínám se v tom taky "plácat", zatím mi ujíždějí linie. Přesto doufám, že mi něco z naší obce podaří.
Nemáte nějaký návrh na soft, který by oba obrázky ve vrstvách porovnal tak aby se dalo odhadnou jakou použít úpravu?
(Jak z horou by z české republiky asi byla většina snímků). ZdenekB

Good work, I'm starting to "slap" in it, so far the lines are coming. Nevertheless, I hope that something from our village will succeed.
Do you have a soft suggestion to compare both images in layers so that you can estimate how to apply the adjustment?
(How would most of the pictures be from the Czech Republic). ZdenekB

yaryn wrote on 03/01/2018 12:20 p.m. (edited on 04/15/2019 3:54 p.m.) :
yaryn

Skládat multiexpozice a Zarovnat obrázky lze v Zoneru. Zatím nemám vyzkoušeno, ale mohlo by to fungovat. Jarda

Compose multi-exposures and Align images can be in Zoner. I haven't tried it yet, but it could work. Jarda

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...