4/5

School building

Unknown author
CZE Zátor - Loučky

Fetching images...
yaryn published on 02/05/2018 5:36 p.m. :
yaryn

School building

Tags

Show more

Aufrufe

73
Lena wrote on 02/05/2018 11:25 p.m. :
Lena

Cool, thanks for sharing! The old image looks like straight from a horror movie ;-)

Cool, thanks for sharing! The old image looks like straight from a horror movie ;-)

Zdenek wrote on 02/13/2018 2:29 p.m. :
Zdenek

Dobrá práce, začínám se v tom taky "plácat", zatím mi ujíždějí linie. Přesto doufám, že mi něco z naší obce podaří.
Nemáte nějaký návrh na soft, který by oba obrázky ve vrstvách porovnal tak aby se dalo odhadnou jakou použít úpravu?
(Jak z horou by z české republiky asi byla většina snímků). ZdenekB

Good work, I'm starting to say, "I'm crying," I'm running away. Still, I hope that something from our village will succeed.
Do you have any suggestion for software that compares both images in layers so that they can estimate how to use the layout?
(Most of the pictures from the Czech Republic). ZdenekB

yaryn wrote on 03/01/2018 12:20 p.m. (edited on 03/01/2018 2:06 p.m.) :
yaryn

Skládat multiexpozice a Zarovnat obrázky lze v Zoneru. Zatím nemám vyzkoušeno, ale mohlo by to fungovat. Jarda

Compose Multi-Exposure and Align Images in Zoner. So far I have not tried it, but it could work. Jarda


Fetching images...