Pałac Gorzanów

© polska.org
POL near Wałbrzych
© polska.org

Fetching images...
Bera published on 12/17/2021 12:49 p.m.:
Bera

Początki Gorzanowa sięgają XIV w., mieścił się tu zamek, zniszczony w XV w. w czasie walk Ślązaków z królem Czech Jerzym z Podiebradów. Wieś kilkakrotnie zmieniała swoją nazwę (na początku nazywała się Arnoldisdorf, później Grafenort, a od roku 1945 r. - Gorzanów). Zachował się tu jeden z najcenniejszych i największych na terenie ziemi kłodzkiej zespołów obiektów zabytkowych, w skład którego wchodzą: kościół, kaplice, zespoły dworskie, okazalsze zagrody kmiece i kapliczki przydrożne. Renesansowe założenie pałacowe na zlecenie kolejnego właściciela hrabiego Johanna Friedricha von Herberstein przebudowano w latach 1653-1657 w stylu barokowym.

(poviat Klodzki)

The beginnings of Gorzanów date back to the 14th century, there was a castle here, destroyed in the 15th century during the fights of the Silesians with the Czech king Jerzy of Podiebrady. The village changed its name several times (initially it was called Arnoldisdorf, then Grafenort, and from 1945 - Gorzanów). One of the most valuable and largest complexes of historic buildings in the Kłodzko region has been preserved here, including: a church, chapels, manor complexes, more magnificent kmiece farms and roadside shrines. The Renaissance palace layout was rebuilt in the Baroque style in the years 1653-1657 at the request of the next owner, Count Johann Friedrich von Herberstein.

(Klodzki district)

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

16

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...