Κεντρική Πλατεία

© Εκδόσεις Ι. Διακάκης
GRC near Lárisa

Fetching images...
CharisBin published on 07/04/2021 10:18 a.m.:
CharisBin

Η Κεντρική Πλατεία της πόλης των Ιωαννίνων όπως ήταν το 1970 και όπως είναι σήμερα. Στη δεκαετία του 2000 κάτω από την πλατεία έγινε υπόγειο πάρκινγκ.

Tags

Show more

Visitors

9
CharisBin wrote on 07/04/2021 10:19 a.m. :
CharisBin

Κεντρική Πλατεία Ιωαννίνων

Central Square of Ioannina

CharisBin wrote on 07/04/2021 10:23 a.m. :
CharisBin

Κεντρική Πλατεία Ιωαννίνων

Central Square of Ioannina

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...