Κεντρική Πλατεία

© Εκδόσεις Ι. Διακάκης
GRC near Lárisa

Fetching images...
CharisBin published on 07/04/2021 10:18 a.m.:
CharisBin

Η Κεντρική Πλατεία της πόλης των Ιωαννίνων όπως ήταν το 1970 και όπως είναι σήμερα. Στη δεκαετία του 2000 κάτω από την πλατεία έγινε υπόγειο πάρκινγκ.

Tags

Show more

Visitors

97
CharisBin wrote on 07/04/2021 10:19 a.m. :
CharisBin

Κεντρική Πλατεία Ιωαννίνων

Central Square of Ioannina

CharisBin wrote on 07/04/2021 10:23 a.m. :
CharisBin

Κεντρική Πλατεία Ιωαννίνων

Central Square of Ioannina

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...