Cytadela 1958-1980

Citadel 1958-1980

© Archiwum Państwowe w Poznaniu
POL near Poznań
© Mapster

Fetching images...
regiony published on 04/25/2021 3:24 p.m.:
regiony

Cytadela, Fort Winiary - porównanie planów wojskowych z 1958 i 1980.

1958 - Wydawca: Sztab Generalny Wojska Polskiego; źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Citadel, Fort Winiary - comparison of military plans from 1958 and 1980.

1958 - Publisher: General Staff of the Polish Army; source: State Archives in Poznań

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...