Poznań 1980 - Cytadela

Poznań 1980 - The Citadel

© MAPSTER
POL near Poznań
© Google

Fetching images...
regiony published on 04/25/2021 10:17 a.m.:
regiony

Porównanie radzieckiej mapy wojskowej z 1980 do rzutu zdjęcia satelitarnego z Google Earth wykonanego 12.05.2017 - Cytadela i okolice

Comparison of the Soviet military map from 1980 to the projection of a satellite image from Google Earth taken on May 12, 2017 - Citadel and surroundings

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...