5/5

Plzeň - Krkavec

Pilsen - Krkavec

Unknown author
CZE near Pilsen

Fetching images...
Kareru published on 12/30/2020 6:26 p.m.:
Kareru

Kostincova chata u Simlovy rozhledny na Krkavci u Plzně 505 m n.m.
Dopisnice KČST PLZEŇ
Kamená rozhledna Klubu českých turistů, na jejímž vnějším plášti se uplatňují četné keramické prvky. Kruhový ochoz rozhledny nese lunetová římsa.

Kostincova chata near Simlova lookout tower in Krkavec near Pilsen 505 m above sea level.
Postcard KČST PLZEŇ
The stone lookout tower of the Czech Tourists' Club, on the outer shell of which numerous ceramic elements are applied. The circular gallery of the lookout tower is supported by a lunette cornice.

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

79

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...