5/5

Plzeň - Historické budovy na náměstí

Pilsen - Historical buildings on the square

Unknown author
CZE near Pilsen

Fetching images...
Kareru published on 03/11/2019 5:05 p.m.:
Kareru

Severozápadní roh náměstí s morovým sloupem. Morový sloup pochází z roku 1681, na vrcholku je replika Plzeňské Madony.

Northwest corner of plague column. The Plague Column dates back to 1681, with a replica of the Pilsen Madonna on the top.

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

39

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...