5/5

Ulica Zwierzyniecka

Zwierzyniecka Street

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 04/10/2019 2:34 p.m.:
tomasz-hejna

Ulica Zwierzyniecka, widok od ulicy Kraszewskiego w kierunku centrum. Po lewej stronie widoczna zajezdnia tramwajowa, po prawej Stare Zoo.

Zwierzyniecka Street, view from Kraszewski Street towards the center. On the left side there is a tram depot, on the right the Old Zoo.

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

95

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...