5/5

Ulica Kraszewskiego

Kraszewski Street

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 01/12/2019 4:53 p.m.:
tomasz-hejna

Ulica Kraszewskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowskiego, przy rynku Jeżyckim.

Rynek Jeżycki - jeden z rynków miejskich w Poznaniu, które dawniej stanowiły centralne place handlowe osad podmiejskich. Rynek Jeżycki pełnił tę rolę w stosunku do Jeżyc i sytuacja ta nie zmieniła się do dnia dzisiejszego, z wyjątkiem tego, że Jeżyce włączono do Poznania 1 kwietnia 1900 roku.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_Je%C5%BCycki

Kraszewskiego Street at the intersection with Dąbrowskiego Street, at the Jeżycki market square.

Jeżycki Market - one of the city markets in Poznań, which formerly constituted the central shopping squares of suburban settlements. The Jeżycki market served this role in relation to Jeżyce and this situation has not changed to the present day, except that Jeżyce was incorporated into Poznań on April 1, 1900.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_Je%C5%BCycki

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

126

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...