5/5

Ulica Zwierzyniecka

Zwierzyniecka Street

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 06/09/2019 8:58 p.m.:
tomasz-hejna

Ulica Zwierzyniecka, plac przed Starym Zoo. Widok w kierunku wschodnim, w stronę centrum miasta. Na pierwszym planie widoczna popularna w PRL Warszawa - polski samochód osobowy produkowany w latach 1951–1973 przez Fabrykę Samochodów Osobowych (FSO) w Warszawie w oparciu o konstrukcję radzieckiego samochodu M20 Pobieda.

Zwierzyniecka Street, the square in front of the Old Zoo. View towards the east, towards the city center. In the foreground, a popular Polish car, made in 1951-1973, by the Fabryka Samochodów Osobowych (FSO) in Warsaw, based on the construction of the Soviet car M20 Pobied, is visible.

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

73

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...