5/5

Ulica Urbanowska

Urbanowska Street

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 05/01/2019 10:27 a.m.:
tomasz-hejna

Ulica Urbanowska i Urbanowo - część Poznania zlokalizowana w obrębie osiedla samorządowego Sołacz, na wschód od właściwego Sołacza, na południe od Osiedla Słowiańskiego i na północ od doliny Bogdanki. Obecnie granicę wschodnią stanowi trasa PST. Nazwa Urbanowa powoli wychodzi z użycia i jest zapominana – na jego terenie powstało w latach 60. i 70. XX w. Osiedle Słowiańskie i właśnie z nim utożsamiane jest obecnie Urbanowo, mimo że jednostki te pokrywają się tylko częściowo.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Urbanowo_(Pozna%C5%84)

Urbanowska Street and Urbanowo Street - part of Poznań located within the Sołacz local estate, east of the proper Sołacz, south of the Słowiański housing estate and north of the Bogdanka Valley. Currently, the eastern border is the PST route. The name Urbanowa is slowly coming out of use and is forgotten - it was built in the 1960s and 1970s. The Słowiańskie housing estate is currently identified with it as Urbanowo, although these units only partially overlap.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Urbanowo_(Pozna%C5%84)

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

130

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...