5/5

Ulica Urbanowska , dom mieszkalny

Urbanowska street, a residential house

© internet
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 12/06/2018 12:41 p.m.:
tomasz-hejna

Nieistniejący dom mieszkalny przy ulicy Urbanowskiej na poznańskim Sołaczu to typowy przykład zastosowania, znanej od średniowiecza, technologii muru pruskiego (Fachwerk). Na tej samej ulicy znajdowało się kila takich budynków, obecnie pozostał tylko jeden taki budynek przy tej ulicy.

A non-existent residential house at Urbanowska Street in the Sołacz district of Poznań is a typical example of the use of the Prussian wall technology (Fachwerk), known since the Middle Ages. There were a few such buildings on the same street, currently only one such building is located on this street.

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

168

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...