5/5

Plac Kolegiacki

Plac Kolegiacki

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 04/22/2018 5:57 p.m.:
tomasz-hejna

Kadr w kierunku placu Kolegiackiego.
Po lewej modernistyczny budynek ośrodka zdrowia (1937) projektu J. Tuszowskiego (wtedy jeszcze istniała urbanistyka przez duże U).
W tle kolegium jezuickie (XVIII w.), obecnie Urząd Miasta (1962).

Wybaczcie nieprecyzyjne spasowanie - co chwilę jakieś auto we mnie mierzyło...

Cadre towards Plac Kolegiackiego.
On the left, a modernist health center building (1937) designed by J. Tuszowski (at that time there was still a town planning through a large U).
In the background, the Jesuit college (18th century), currently the Town Hall (1962).

Forgive imprecise folding - every now and then some car in me measured ...

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

147

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...