5/5

Ulica Stawna

Stawna Street

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 03/16/2018 12:14 p.m.:
tomasz-hejna

Ulica Stawna w roku 1974. Na fotografii widoczna dawna zabudowa tych okolic.

Wykonanie zdjęcia zajęło mi...15 sekund. Wiało, było nieprzyjemnie zimno i chciałem jak najszybciej znaleźć się w domu. Poza tym, nie było wielu punktów odniesienia, z wyjątkiem od lat doprowadzanej do ruiny synagogi. Ale się udało i jakoś to wyszło.

Więcej z tej okolicy http://poznanmojemiasto.com/male-garbary-i-okolice-synagogi-2/

Stawna Street in 1974. The old buildings of the area have been visible in the photograph.

It took me 15 seconds to take the picture. It was windy, it was uncomfortably cold and I wanted to be at home as soon as possible. Besides, there were not many reference points, except from the years when the synagogue was being ruined. But it worked and somehow it came out.

More from this area http://poznanmojemiasto.com/male-garbary-i-okolice-synagogi-2/

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

196

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...