5/5

Ulica Marszałkowska

Marszałkowska Street

© Miejski Konserwator Zabytków
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 02/03/2018 3:52 p.m.:
tomasz-hejna

Z wizytą na Grunwaldzie. Nie należała do najmilszych, moje nozdrza i płuca zostały wyjątkowo złośliwie zaatakowane przez wyprodukowany w okolicy smog. Bardzo niemiłe doświadczenie, podobne do tego, kiedy fotografowałem kościół przy ulicy Kościelnej. Szybko tam się pojawiłem, szybko chciałem mieć to za sobą.

Jak widać na fotografii, ulica Marszałkowska w roku 1971 wychodziła na, wtedy jeszcze jednojezdniową, ulicę Bułgarską. Znajdowały się wtedy przy niej Zarząd Aptek Województwa Poznańskiego i miasta Poznania. Obecnie tereny te przechodzą transformację w tereny pod budownictwo mieszkaniowe.

A visit to Grunwald. She was not the nicest, my nostrils and lungs were extremely maliciously attacked by smog produced in the area. A very unpleasant experience, similar to when I was photographing a church at Kościelna Street. I quickly showed up there, I quickly wanted to have it behind me.

As you can see in the photo, Marszałkowska Street in 1971 was going out, then one more street, Bulgarska Street. At the time, the Pharmaceutical Board of the Poznań Province and the city of Poznań were next to it. Currently, these areas are undergoing transformation into land for housing construction.

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

175

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...