5/5

Ulica Ostroroga

Ostroroga Street

© Narodowe Archiwum Cyfrowe
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 11/21/2020 3 p.m.:
tomasz-hejna

Ostroróg (Osiedle Jana Ostroroga) – część miasta Poznania, a zarazem jednostka obszarowa Systemu Informacji Miejskiej na osiedlu samorządowym Stary Grunwald.

Ostróg stanowi zabytkowy zespół urbanistyczno-architektoniczny objęty ochroną prawną od 1982 r.

W latach 1954–1990 Ostroróg należał do dzielnicy Grunwald. W 2009 r. utworzono jednostkę pomocniczą miasta Osiedle Jana Ostroroga. 1 stycznia 2011 r. połączono dwie jednostki Osiedle Jana Ostroroga i Osiedla Stanisława Przybyszewskiego w jedno Osiedle Stary Grunwald. Połączenie wynikało z tzw. reformy funkcjonalnej jednostek pomocniczych w Poznaniu, a ponieważ Osiedle Jana Ostroroga była jednostką z zabudową mieszaną, którą zamieszkiwało mniej niż 5 tys. mieszkańców połączono je z Osiedlem Przybyszewskiego. Jednakże w 2010 r. nowo-powstałe Osiedle Stary Grunwald, które zamieszkiwało 3594 osób nadal nie spełniało założonego kryterium.

Według danych z 1 stycznia 2010 r. obszar Ostroroga zamieszkiwało 1830 osób[5].

Ostroróg (Jana Ostroroga Estate) - part of the city of Poznań, and also an area unit of the City Information System at the Stary Grunwald local government housing estate.

Ostróg is a historic urban and architectural complex under legal protection since 1982.

In the years 1954–1990 Ostroróg belonged to the Grunwald district. In 2009, an auxiliary unit of the town of Osiedle Jana Ostroroga was established. On January 1, 2011, two units: Osiedle Jana Ostroroga and Osiedle Stanisław Przybyszewskiego were merged into one Osiedle Stary Grunwald. The connection resulted from the so-called functional reform of auxiliary units in Poznań, and because the Jan Ostroroga estate was a unit with mixed buildings, inhabited by less than 5 thousand. residents, they were connected with the Przybyszewskie estate. However, in 2010, the newly-built Osiedle Stary Grunwald, inhabited by 3,594 people, still did not meet the assumed criterion.

According to data from January 1, 2010, the population of Ostroróg was 1,830 people [5].

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

257

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...