5/5

Ulica Ostroroga

Ostroroga Street

© Narodowe Archiwum Cyfrowe
POL nahe Poznań

Lade Bilder...
tomasz-hejna schrieb am 21.11.2020 15:00 Uhr:
tomasz-hejna

Ostroróg (Osiedle Jana Ostroroga) – część miasta Poznania, a zarazem jednostka obszarowa Systemu Informacji Miejskiej na osiedlu samorządowym Stary Grunwald.

Ostróg stanowi zabytkowy zespół urbanistyczno-architektoniczny objęty ochroną prawną od 1982 r.

W latach 1954–1990 Ostroróg należał do dzielnicy Grunwald. W 2009 r. utworzono jednostkę pomocniczą miasta Osiedle Jana Ostroroga. 1 stycznia 2011 r. połączono dwie jednostki Osiedle Jana Ostroroga i Osiedla Stanisława Przybyszewskiego w jedno Osiedle Stary Grunwald. Połączenie wynikało z tzw. reformy funkcjonalnej jednostek pomocniczych w Poznaniu, a ponieważ Osiedle Jana Ostroroga była jednostką z zabudową mieszaną, którą zamieszkiwało mniej niż 5 tys. mieszkańców połączono je z Osiedlem Przybyszewskiego. Jednakże w 2010 r. nowo-powstałe Osiedle Stary Grunwald, które zamieszkiwało 3594 osób nadal nie spełniało założonego kryterium.

Według danych z 1 stycznia 2010 r. obszar Ostroroga zamieszkiwało 1830 osób[5].

Ostroróg (Jana Ostroroga Estate) - Teil der Stadt Posen und auch eine Gebietseinheit des Stadtinformationssystems in der Siedlung Stary Grunwald.

Ostróg ist ein historischer städtischer und architektonischer Komplex, der seit 1982 gesetzlich geschützt ist.

In den Jahren 1954–1990 gehörte Ostroróg zum Bezirk Grunwald. Im Jahr 2009 wurde eine Hilfseinheit der Stadt Osiedle Jana Ostroroga gegründet. Am 1. Januar 2011 wurden zwei Einheiten: Osiedle Jana Ostroroga und Osiedle Stanisław Przybyszewskiego zu einem Osiedle Stary Grunwald zusammengelegt. Die Verbindung ergab sich aus dem sogenannten Funktionsreform der Hilfseinheiten in Posen, und weil das Anwesen Jan Ostroroga eine Einheit mit gemischten Gebäuden war, in der weniger als 5.000 Menschen lebten. Einwohner waren sie mit dem Gut Przybyszewskie verbunden. Im Jahr 2010 erfüllte der neu gebaute Osiedle Stary Grunwald, in dem 3.594 Menschen lebten, das angenommene Kriterium jedoch noch nicht.

Nach Angaben vom 1. Januar 2010 betrug die Einwohnerzahl von Ostroróg 1.830 Personen [5].

Tags

    Keine Tags vorhanden.
Mehr anzeigen

Besucher

242

Vorher-Nachher-Bilder in der Nähe


Lade Bilder...