5/5

Aleja Niepodległości

Allee der Unabhängigkeit

© MKZ
POL nahe Poznań

Lade Bilder...
tomasz-hejna schrieb am 05.04.2020 17:17 Uhr:
tomasz-hejna

Landratura Poznań-Wschód. Gmach wzniesiony przy alei Niepodległości w roku 1910 według projektu Franza Josepha Weissa. Po II WŚ siedziba władz powiatowych, później Młodzieżowego Domu Kultury. Według Atlasu Architektury Poznania (A. Dolczewska) rozbudowany w latach 80. XX wieku o całe skrzydło (o czym nie wiedziałem wcześniej, a załapałem dopiero podczas wykonania przed/po) na potrzeby wytwórni filmów animowanych. Później obiekt zaadaptowano na potrzeby TVP.

Cóż, nie był bym sobą zapewne, gdybym nie wspomniał o stojących tam już prawie rok nielegalnych (kara ograniczenia wolności albo grzywny) przyczepkach z bilbordami widocznymi na zdjęciu i przysłaniającymi zabytkowy budynek oraz naruszającymi obostrzenia konserwatorskie dotyczące założenia urbanistyczno-architektonicznego (A 274), jakim jest Ring Stuebbena, z którym owe przyczepki sąsiadują. Niestety nie wiem, czy MKZ podjął jakiekolwiek działania, które zmierzałyby do ukarania właściciela terenu.

Landratura Poznań-Wschód. Das Gebäude wurde 1910 in der Niepodległości-Straße errichtet und von Franz Joseph Weiss entworfen. Nach dem Zweiten Weltkrieg Sitz der Poviat-Behörden, später das Jugendkulturzentrum. Nach dem Atlas der Posener Architektur (A. Dolczewska) wurde in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts der gesamte Flügel (den ich vorher nicht kannte, den ich aber erst während der Aufführung vorher / nachher bekam) für die Bedürfnisse des Animationsfilmstudios erweitert. Später wurde das Gebäude an die Bedürfnisse von TVP angepasst.

Nun, ich wäre wahrscheinlich nicht ich selbst, wenn ich nicht die illegalen Anhänger (Geldstrafe oder Inhaftierung) erwähnen würde, die fast ein Jahr lang dort standen, mit Werbetafeln auf dem Foto, die das historische Gebäude bedeckten, und gegen die Erhaltungsbeschränkungen hinsichtlich der städtischen und architektonischen Annahme (A 274) verstießen ist der Stuebben Ring, an den diese Anhänger angrenzen. Leider weiß ich nicht, ob die MKZ Maßnahmen ergriffen hat, die den Eigentümer der Website bestrafen würden.

Tags

    Keine Tags vorhanden.
Mehr anzeigen

Besucher

137

Vorher-Nachher-Bilder in der Nähe


Lade Bilder...