5/5

Ulica Hetmańska

Hetmańska Straße

© Miejski Konserwator Zabytków
POL nahe Poznań

Lade Bilder...
tomasz-hejna schrieb am 16.01.2020 15:55 Uhr:
tomasz-hejna

Ulica Hetmańska – ulica w południowej części Poznania biegnąca z zachodu w kierunku wschodnim. Stanowi fragment II ramy komunikacyjnej miasta oraz dróg wojewódzkich nr 196 i 433.

Od lat 70. do 1985 roku na odcinku od ulicy Głogowskiej do ronda Starołęka była częścią drogi międzynarodowej E83, następnie do 2012 roku znajdowała się w ciągu drogi krajowej nr 5 i trasy europejskiej E261, zaś w latach 1985 – 2014 na całej długości stanowiła część drogi krajowej nr 11, która obecnie omija Poznań zachodnią obwodnicą.

Środkiem arterii przebiega, na całej długości, dwutorowa trasa tramwajowa.

Na fotografiach skrzyżowanie ulicy Hetmańskiej z ulicą Głogowską.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Hetma%C5%84ska_w_Poznaniu

Hetmańska-Straße - eine Straße im südlichen Teil von Posen, die von Westen nach Osten verläuft. Es ist ein Fragment des 2. Kommunikationsrahmens der Stadt- und Woiwodschaftsstraßen Nr. 196 und 433.

Von den 70er Jahren bis 1985 war es auf dem Abschnitt von der Głogowska-Straße zum Kreisverkehr Starołęka Teil der internationalen Straße E83, dann bis 2012 auf der Nationalstraße Nr. 5 und der Europastraße E261, während es in den Jahren 1985 bis 2014 Teil der Straße war Nationale Nr. 11, die derzeit Posen mit der westlichen Ringstraße umgeht.

Die Mitte der Durchgangsstraße ist eine zweigleisige Straßenbahnlinie.

Auf den Fotos die Kreuzung der Hetmańska-Straße und der Głogowska-Straße.

Quelle: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Hetma%C5%84ska_w_Poznaniu

Tags

    Keine Tags vorhanden.
Mehr anzeigen

Besucher

196

Vorher-Nachher-Bilder in der Nähe


Lade Bilder...