5/5

Ulica Andrzejewskiego

Andrzejewskiego Straße

© Narodowe Archiwum Cyfrowe
POL nahe Poznań

Lade Bilder...
tomasz-hejna schrieb am 08.12.2019 12:02 Uhr:
tomasz-hejna

Kolonia robotnicza (1925) na Górczynie, według projektu Jerzego Tuszowskiego (sporo zaprojektował w Poznaniu), była jedną z pierwszych realizacji tego typu po I wojnie światowej, mającą zaspokajać potrzeby mieszkaniowe miasta. Dwa wyższe budynki, zlokalizowane wzdłuż ulicy Głogowskiej zostały zrealizowane później, niestety nie wiem kiedy, ale pewnie niewiele później.

Wybrałem się tam dzisiaj i zrobiłem kilka porównań. Niektóre z budynków są ładnie odnowione, inne czekają na swoją kolej. Całość założenia robi dobre wrażenie, przestrzenie między budynkami są rozległe, ale mało estetyczne. Dla miłośników miasta koniecznie do odwiedzenia.

Die Arbeiterkolonie (1925) in Górczyn, entworfen von Jerzy Tuszowski (er entwarf viel in Posen), war eine der ersten Implementierungen dieser Art nach dem Ersten Weltkrieg, die den Wohnbedarf der Stadt deckten. Zwei höhere Gebäude entlang der Głogowska-Straße wurden später fertiggestellt, leider weiß ich nicht wann, aber wahrscheinlich nicht viel später.

Ich war heute dort und habe einige Vergleiche angestellt. Einige der Gebäude sind schön renoviert, andere warten darauf, an die Reihe zu kommen. Das ganze Fundament macht einen guten Eindruck, die Räume zwischen den Gebäuden sind groß, aber nicht sehr ästhetisch. Für Stadtliebhaber ein Muss.

Tags

    Keine Tags vorhanden.
Mehr anzeigen

Besucher

100
Lena schrieb am 09.12.2019 10:46 Uhr :
Lena

Are the little hills stones for the pavement?

Sind die kleinen Hügel Steine für den Bürgersteig?

tomasz-hejna schrieb am 09.12.2019 11:50 Uhr :
tomasz-hejna

@Lena, probably this is a substructure of the street, but i'm not sure

@Lena, wahrscheinlich ist das ein Unterbau der Straße, aber ich bin mir nicht sicher

Vorher-Nachher-Bilder in der Nähe


Lade Bilder...