5/5

Ulica św. Wojciech

St. Wojciech

© Nardowe Archiwum Cyfrowe
POL nahe Poznań

Lade Bilder...
tomasz-hejna schrieb am 09.09.2019 16:25 Uhr:
tomasz-hejna

Święty Wojciech – część Poznania, w obrębie Osiedla Stare Miasto, znajdująca się na północ od Starego Miasta, na niewielkim wzniesieniu (Wzgórze Św. Wojciecha) w stosunku do okolic Starego Rynku. Za dzielnicę Święty Wojciech uważa się teren przy ulicach: Święty Wojciech, Działowej, Wolnicy i Księcia Józefa.

Prawdopodobnie już w XI w. istniała tutaj osada książęca. W 1244 Przemysł I wymienił wzgórze na osadę przy kościele św. Gotarda, co umożliwiło lokację Poznania na obecnym miejscu w 1253. Od XIII w. Święty Wojciech był osadą z własnymi władzami – burmistrzem, rajcami i ławnikami. W późniejszych wiekach rozwinęło się tutaj znacząco rzemiosło służebne wobec Poznania, m.in. był tutaj browar i gorzelnia. W 1592 powstał cmentarz ewangelicki (dysydencki). W granice Poznania włączone w 1797. W 1793 liczyło 37 domów mieszczan. W XIX i XX w. dzielnicę zabudowano kamienicami, które po II wojnie światowej uległy częściowemu zniszczeniu i zostały zastąpione architekturą socrealistyczną, odnowioną od strony ul. Wolnica przez władze miejskie w początku XXI w., z zachowaniem cech stylowych.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Wojciech_(Pozna%C5%84)

Święty Wojciech - Teil von Posen, innerhalb des alten Stadtgutes, nördlich der Altstadt gelegen, auf einem kleinen Hügel (St. Wojciech Hill) in Bezug auf das Gebiet um den alten Marktplatz. Das Gebiet von Saint Wojciech ist das Gebiet um die Straßen Święty Wojciech, Działowa, Wolnica und Prince Józef.

Vermutlich existierte hier bereits im 11. Jahrhundert eine Fürstensiedlung. 1244 tauschte Przemysł I den Hügel gegen eine Siedlung in der Nähe der Kirche St. Gotarda, das 1253 die Ansiedlung von Posen an seinem heutigen Ort ermöglichte. Ab dem 13. Jahrhundert war der Heilige Wojciech eine Siedlung mit eigenen Autoritäten - Bürgermeister, Ratsherren und Laienrichtern. In späteren Jahrhunderten entwickelte sich hier unter anderem das Militärhandwerk in Richtung Posen Hier gab es eine Brauerei und eine Brennerei. Im Jahre 1592 wurde ein evangelischer (Dissidenten-) Friedhof eingerichtet. Eingeschlossen in die Grenzen von Posen im Jahr 1797. Im Jahr 1793 gab es 37 Häuser von Bürgern. Im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert wurde der Stadtteil mit Mietshäusern erbaut, die nach dem Zweiten Weltkrieg teilweise zerstört und durch eine sozialistisch-realistische Architektur ersetzt wurden, die von der Ul. Wolnica von der Stadtverwaltung zu Beginn des 21. Jahrhunderts unter Beibehaltung der Stilmerkmale.

Quelle: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Wojciech_(Pozna%C5%84)

Tags

    Keine Tags vorhanden.
Mehr anzeigen

Besucher

234

Vorher-Nachher-Bilder in der Nähe


Lade Bilder...