5/5

Ulica Półwiejska

Półwiejska Straße

© Miejski Konserwator Zabytków (Fot: Zbigniew Zielonacki)
POL nahe Poznań

Lade Bilder...
tomasz-hejna schrieb am 09.08.2019 16:49 Uhr:
tomasz-hejna

Ulica Półwiejska po zniszczeniach wojennych w roku 1945.

Ulica Półwiejska stanowi jeden z najpopularniejszych traktów handlowych miasta. Znajduje się przy nim duża liczba sklepów oraz galeria handlowa Stary Browar, w 2005 roku uznana (przez organizację ICSC) za najlepsze centrum handlowe średniej wielkości na świecie. Ulica ta sąsiaduje z tworzącą się prestiżową dzielnicą biznesu z biurowcami klasy A, wśród których jest m.in. Andersia Tower. Prowadzi ona prawie do Starego Rynku. W pobliżu znajduje się też jeden z największych multipleksów w Poznaniu – Multikino 51 przy ul. Królowej Jadwigi oraz Multikino Stary Browar. Północne zakończenie traktu wieńczy pomnik Starego Marycha.

Od 1896 do 1970 roku kursowały Półwiejską tramwaje jadące z centrum na Wildę. Ciasnota, wynikająca z dwutorowej trasy biegnącej dość wąską ulicą, była przyczyną licznych wypadków z udziałem pieszych i tramwajów. Był to najbardziej niebezpieczny fragment sieci tramwajowej. Po jego likwidacji tramwaje z Wildy do Śródmieścia skierowano Ulicą Strzelecką oraz rozpoczęto przygotowania do realizacji, nigdy nieukończonego, projektu Trasy Piekary.

12 września 1931 robotnicy odnaleźli pod numerem 20 zwłoki gońca bankowego – Józefa Jankowiaka. Z czasem ustalono, że mordercą był Leon Hałas, a sprawa ta była bardzo głośna w mediach międzywojennych.
Nazwa
Nazwa ulicy Półwiejskiej wywodzi się od średniowiecznej osady Półwieś, która znajdowała się w tym rejonie, a obecnie jej nazwa wyszła już z użycia (zachowała się tylko w nazwie ulicy). Istniała ona między Rybakami, a Wierzbicami (obecną Wildą). Charakter zabudowy nie był w owych czasach całkowicie miejski, co spowodowało powstanie nazwy.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_P%C3%B3%C5%82wiejska_w_Poznaniu

Ulica Półwiejska nach dem Kriegsschaden 1945.

Ulica Półwiejska ist eine der beliebtesten Einkaufswege der Stadt. Es verfügt über eine große Anzahl von Geschäften und das Einkaufszentrum Stary Browar, das 2005 (von der ICSC-Organisation) als das beste mittelgroße Einkaufszentrum der Welt anerkannt wurde. Diese Straße grenzt an das aufstrebende Geschäftsviertel mit Bürogebäuden der A-Klasse, darunter Andersia Tower. Es führt fast zum Alten Markt. In der Nähe befindet sich auch eines der größten Multiplexe in Posen - Multikino 51 an der Ul. Królowej Jadwigi und Multikino Stary Browar. Das nördliche Ende der Route ist mit einem Denkmal für Old Marych gekrönt.

Von 1896 bis 1970 fuhren Straßenbahnen von Półwiejska vom Zentrum nach Wilda. Die Enge, die sich aus einer zweigleisigen Strecke entlang einer ziemlich engen Straße ergab, war die Ursache für zahlreiche Unfälle mit Fußgängern und Straßenbahnen. Es war der gefährlichste Teil des Straßenbahnnetzes. Nach der Liquidation wurden Straßenbahnen von Wilda nach Śródmieście entlang der Straße Strzelecka geleitet, und die Vorbereitungen für die Umsetzung des nie abgeschlossenen Projekts Trasa Piekary begannen.

Am 12. September 1931 fanden Arbeiter die Leiche eines Bankboten - Józef Jankowiak - unter der Nummer 20. Im Laufe der Zeit wurde festgestellt, dass der Mörder Leon Hałas war, und dieser Fall war in den Zwischenkriegsmedien sehr laut.
Name
Der Name der Ulica Półwiejska stammt aus der mittelalterlichen Siedlung Półwieś, die sich in dieser Gegend befand, und ist inzwischen veraltet (sie wurde nur im Namen der Straße erhalten). Es existierte zwischen Rybaki und Wierzbice (jetzt Wilda). Der Charakter der Gebäude war zu dieser Zeit nicht vollständig urban, was zum Namen führte.

Quelle: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_P%C3%B3%C5%82wiejska_w_Poznaniu

Tags

    Keine Tags vorhanden.
Mehr anzeigen

Besucher

351

Vorher-Nachher-Bilder in der Nähe


Lade Bilder...