5/5

Ulica Zwierzyniecka, DS Jowita, 1967-2019

Zwierzyniecka Straße, DS Jowita, 1967-2019

© Archiwum Wydawnictwa Poznańskiego
POL nahe Poznań

Lade Bilder...
tomasz-hejna schrieb am 05.08.2019 11:33 Uhr:
tomasz-hejna

Dom Studencki Jowita (potocznie: Akumulatory, od reklamy Centry na zwieńczeniu lub Sezam, od Seksualne Zaplecze Merkurego) – modernistyczny dom studencki należący do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, mieszczący się na Jeżycach, przy ul. Zwierzynieckiej. Stanowi jedną z dominant architektonicznych otoczenia Ronda Kaponiera, będąc przeciwwagą dla zlokalizowanego po drugiej stronie ul. Zwierzynieckiej hotelu Merkury. Oddany do użytku w 1964 w ramach długofalowego planu rozwoju UAM na lata 1959-1965.

13-kondygnacyjny budynek z dwiema kondygnacjami podziemnymi zaprojektowano w poznańskim Miastoprojekcie, a jego autorami byli Witold Milewski i Zygmunt Skupniewicz. Obiekt mieści segmenty grupujące pokoje dwuosobowe o podwyższonym standardzie (w okresach wakacyjnych miał przyjmować gości targowych - tereny MTP są zlokalizowane w pobliżu). Obok stoi dwupiętrowe skrzydło z programem socjalnym, mieszczące m.in. sklepy, stołówkę, klub studencki Akumulatory i galerię sztuki. Jowitę zaprojektowano w ten sposób, by w dzień ze śnieżnobiałą elewacją kontrastowały ciemne otwory okienne, a w nocy prezentował się negatyw tego wzoru. Białą elewację tworzą odpady poprodukcyjne - potłuczona ceramika. Jej pozyskanie w latach 60. XX wieku stanowiło poważny problem, gdyż była to technologia niestandardowa, co wymagało wprowadzenia projektu do planu sześcioletniego oraz uzyskania świadectwa Instytutu Techniki Budowlanej. Wszystko to opóźniłoby poważnie budowę. Dzięki działaniom administracyjnym udało się jednak pokonać opory biurokratyczne w tym zakresie i pozyskać stłuczkę w Fabryce Porcelany w Chodzieży. W pierwszej fazie projektu Jowita miała mieć formę dwóch 18-kondygnacyjnych wieżowców, ale od tego pomysłu odstąpiono (obowiązywała zasada, że w miastach wojewódzkich buduje się do 11 kondygnacji, a wyżej tylko w Warszawie).

W pobliżu budynku znajduje się drukarnia Concordia, Osiedle Vesty oraz hotel Sheraton Poznań, do 2003 zlokalizowane było kino „Bałtyk”.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_Studencki_Jowita_w_Poznaniu

Jowita Student House (umgangssprachlich: Batterien, aus Werbezentren an der Spitze oder Sesam, aus Mercury's Sexual Backing) - ein modernistisches Studentenhaus der Universität von Adam Mickiewicz in Jeżyce an der ul. Zwierzyniecka. Es ist eine der architektonischen Dominanten des Kaponiera-Kreisverkehrs und bildet ein Gegengewicht zur ul. Gen. Zwierzyniecka Hotel Merkury. Eröffnet 1964 als Teil des langfristigen Entwicklungsplans der UAM für 1959-1965.

Das 13-stöckige Gebäude mit zwei Untergeschossen wurde im Rahmen des Projekts der Stadt Posen entworfen. Die Autoren waren Witold Milewski und Zygmunt Skupniewicz. Die Anlage beherbergt Segmente, die Doppelzimmer mit höherem Standard gruppieren (während der Ferienzeit war es faire Gäste zu empfangen - MTP-Gelände in der Nähe). Daneben befindet sich ein zweistöckiger Flügel mit einem Rahmenprogramm, in dem unter anderem Wohnungen untergebracht sind Geschäfte, Kantine, Studentenclub Batterien und eine Kunstgalerie. Die Jowita wurde so konzipiert, dass die dunklen Fensteröffnungen tagsüber einen Kontrast zur schneeweißen Fassade bilden und nachts das Negativ dieses Musters erscheint. Die weiße Fassade besteht aus Postproduktionsabfällen - zerbrochener Keramik. Die Beschaffung in den 1960er Jahren war ein ernstes Problem, da es sich um eine nicht standardisierte Technologie handelte, die die Aufnahme des Projekts in den Sechsjahresplan und die Erlangung des Zertifikats des Bauforschungsinstituts erforderte. All dies würde den Bau ernsthaft verzögern. Dank der administrativen Anstrengungen konnte der bürokratische Widerstand in diesem Bereich überwunden und in der Porzellanfabrik in Chodzież ein Glasscherben erhalten werden. In der ersten Phase des Projekts sollte Jowita die Form von zwei 18-stöckigen Wolkenkratzern haben, aber diese Idee wurde aufgegeben (die Regel lautete, dass in Woiwodschaftsstädten und nur in Warschau darüber bis zu 11 Stockwerke gebaut wurden).

In der Nähe des Gebäudes befinden sich die Druckerei Concordia, das Anwesen Vesty und das Hotel Sheraton Poznań. Bis 2003 befand sich dort das Kino "Bałtyk".

Quelle: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_Studencki_Jowita_w_Poznaniu

Tags

    Keine Tags vorhanden.
Mehr anzeigen

Besucher

164

Vorher-Nachher-Bilder in der Nähe


Lade Bilder...