5/5

Ulica Ratajczaka, kino Apollo

Ratajczak Straße, Apollo Kino

© Narodowe Archiwum Cyfrowe
POL nahe Poznań

Lade Bilder...
tomasz-hejna schrieb am 18.03.2020 15:07 Uhr:
tomasz-hejna

Kino Apollo – 2 sale – Kino otwarte w 1921 jako „Teatr powszechny”, w 1927 zostało przebudowane i przybrało nazwę kino „Metropolis”. Podczas II wojny światowej niemieckie władze okupacyjne poleciły zmienić kino „Metropolis” w „Teatr Varietes Metropol”. Po wojnie kino przybrało nazwę Kino „Apollo”. Po długotrwałym remoncie na przełomie lat 2003-2004, kino „Apollo” zostało ponownie otwarte w styczniu 2005 wraz z dwiema salami projekcyjnymi. Kino mieści się przy ul. Ratajczaka 18 w centrum miasta, ma 490 miejsc oraz należy do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych.

Źródło: wikipedia

Apollo Cinema - 2 Auditorien - Das Kino wurde 1921 als "Universal Theatre" eröffnet, 1927 wurde es wieder aufgebaut und erhielt den Namen "Metropolis". Während des Zweiten Weltkriegs befahlen die deutschen Besatzungsbehörden, das Kino "Metropolis" in das "Varietes Metropol Theatre" umzuwandeln. Nach dem Krieg erhielt das Kino den Namen "Apollo". Nach einer langen Renovierung um die Wende 2003 und 2004 wurde das "Apollo" -Kino im Januar 2005 zusammen mit zwei Vorführräumen wiedereröffnet. Das Kino befindet sich in der ul. Ratajczaka 18 im Stadtzentrum hat 490 Sitzplätze und gehört zum Studio and Local Cinema Network.

Quelle: Wikipedia

Tags

    Keine Tags vorhanden.
Mehr anzeigen

Besucher

90

Vorher-Nachher-Bilder in der Nähe


Lade Bilder...