5/5

Ulica Serafitek, park Kurpińskiego

Serafitek Straße, Kurpiński Park

© Narodowe Archiwum Cyfrowe
POL nahe Poznań

Lade Bilder...
tomasz-hejna schrieb am 11.02.2019 15:22 Uhr:
tomasz-hejna

Park Karola Kurpińskiego - park miejski w Poznaniu, na Świętym Rochu, na obszarze jednostki pomocniczej Osiedle Rataje, przylegający do ulic Serafitek i Świętego Rocha.

Park został urządzony w jesieni 1938. Niewielka przestrzeń (poniżej 1 ha) zagospodarowana została w sposób nietypowy dla ówczesnych poznańskich parków - zastosowano dużą liczbę roślin pnących i małą architekturę złożoną z kamieni i głazów. Park zastąpił wcześniej tu istniejącą strzelnicę bractwa kurkowego, sprzedaną miastu w 1920 (realizację parku opóźnił Wielki Kryzys, następnie szerzej zakrojony projekt Władysława Czarneckiego z 1936 odłożono z przyczyn finansowych, ostatecznie realizując skromniejszy zakres prac według projektu Romana Marcińca). Obiekt był w dwudziestoleciu międzywojennym szczególnie popularny wśród matek z dziećmi. Po zaniedbaniach komunizmu i koniecznej rewitalizacji, został ponownie udostępniony spacerowiczom na przełomie lipca i sierpnia 2004. Od strony północnej stoi duża tablica informacyjna upamiętniająca Karola Kurpińskiego, ufundowana przez Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej.

Z roślin rosnących w tym miejscu należy wymienić: klony, brzozy, wiązy, lipy, wierzby, dęby, platany, żywotniki, grochodrzewy, kasztanowce i wejmutki. Istnieje też jedna morwa biała.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Karola_Kurpi%C5%84skiego_w_Poznaniu

Karol-Kurpiński-Park - ein Stadtpark in Posen, am Heiligen Roch, im Bereich der Wohnanlage Rataje, angrenzend an die Straßen Serafitek und Świętego Rocha.

Der Park wurde im Herbst 1938 dekoriert. Der kleine Raum (weniger als 1 ha) wurde auf ungewöhnliche Weise für die damaligen Parks von Poznań entwickelt. Es wurden zahlreiche Kletterpflanzen und eine kleine Architektur aus Steinen und Felsbrocken verwendet. Der Park ersetzte den ehemaligen Schießstand der Bruderschaft, der 1920 an die Stadt verkauft wurde (die Umsetzung des Parks wurde durch die Weltwirtschaftskrise verzögert; dann wurde das breitere Projekt von Władysław Czarnecki aus dem Jahr 1936 aus finanziellen Gründen verschoben, was letztendlich einen gemäßigten Entwurf von Roman Marciniec umfasste). Das Objekt war besonders beliebt bei Müttern mit Kindern in der Zwischenkriegszeit. Nach der Vernachlässigung des Kommunismus und der notwendigen Revitalisierung wurde es an der Wende Juli und August 2004 wieder für Wanderer zugänglich gemacht. Auf der Nordseite befindet sich eine große Gedenktafel, die an Karol Kurpiński erinnert, der von der Musikgesellschaft finanziert wird. Karol Kurpiński in Włoszakowice in Zusammenarbeit mit der Verwaltung der Stadtgrün.

Die Pflanzen, die an diesem Ort wachsen, umfassen: Ahorn, Birken, Ulmen, Linden, Weiden, Eichen, Platanen, Weinreben, Heuschrecken, Kastanien und Frühlingswälder. Es gibt auch eine weiße Maulbeere.

Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Park_Karola_Kurpi%C5%84skiego_w_Poznaniu

Tags

    Keine Tags vorhanden.
Mehr anzeigen

Besucher

66

Vorher-Nachher-Bilder in der Nähe


Lade Bilder...