5/5

Poznań

Poznan

© Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu
POL nahe Poznań
© Google

Lade Bilder...
Hegemonus schrieb am 08.11.2018 16:48 Uhr:
Hegemonus

Fort Grolman z lotu ptaka, po lewej stronie browar Huggera. Jeden z sześciu fortów (bastionów) lewobrzeżnego rdzenia poligonalnej Twierdzy Poznań, z dwuramienną reditą, zbudowany w latach 1840-43, rozebrany w latach 60. XX wieku, nazwany imieniem gen. Karla von Grolmana, w latach 1815-19 szefa pruskiego Sztabu Generalnego, autora wstępnego projektu twierdzy Poznań.

Fort Grolman aus der Vogelperspektive auf der linken Seite der Hugger-Brauerei. Eines der sechs Festungen (Bastionen) des linken polygonalen Kerns der Festung Poznań mit einer zweiarmigen Redita, erbaut 1840-43, abgerissen in den 1960er Jahren, benannt nach General Karl von Grolman, in den Jahren 1815-1919 dem Chef des preußischen Generalstabs, Autor des Vorentwurfs der Festung Posen.

Tags

    Keine Tags vorhanden.
Mehr anzeigen

Besucher

340

Vorher-Nachher-Bilder in der Nähe


Lade Bilder...