5/5

Ulica Głogowska

Głogowska Straße

POL nahe Poznań

Lade Bilder...
tomasz-hejna schrieb am 20.08.2018 13:34 Uhr:
tomasz-hejna

Reprezentacyjny budynek restauracyjno-rozrywkowy, zlokalizowany na Łazarzu w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej 40, na skraju parku Wilsona.

Obiekt został zaprojektowany w 1925 (ukończony w 1928) przez Władysława Czarneckiego i zamyka trudną do spięcia perspektywę na styku ulicy i parku. Efekt monumentalności uzyskano dzięki jońskiej kolumnadzie w wielkim porządku i attyce z pełnego muru. Budynek łączy także dwa, różniące się wysokością poziomy - parku i ulicy. Magnolia swoim klasycznym rozwiązaniem fasady, nawiązuje dyskurs architektoniczny z okolicznymi budynkami, pochodzącymi z czasów pruskich, m.in. szkołą przy ul. Berwińskiego.

Budynek Magnolii powstał z inicjatywy prezydenta Cyryla Ratajskiego, któremu zależało na podnoszeniu estetyki miasta. Jednym z głównych celów realizacji obiektu było zasłonięcie szpetnych tyłów kamienic w tym rejonie, przy jednoczesnym minimalnym uszczupleniu powierzchni parku, stąd bardzo podłużna bryła budynku, który stanowi w pewnym sensie rodzaj ściany kurtynowej.

Po II wojnie w budynku przez kilka lat znajdowało się przedszkole, a potem przywrócono funkcję restauracyjną. W 1989, po pęknięciu magistrali wodociągowej i zapadnięciu się ulicy Głogowskiej pod taksówką, do piwnic uległa wtłoczeniu woda pod ciśnieniem, dokonując dużych strat. W 2003 obiekt zamknięto. Ponowne uruchomienie restauracji (kuchnia włoska) odbyło się w styczniu 2008, ale ponownie zakończyło się niepowodzeniem. Obiekt, po przerwie w działalności, wynajęła warszawska firma Fabryka Form i w 2015 otworzyła tu sklep designerski.
(wikipedia)

Ein repräsentatives Restaurant- und Unterhaltungsgebäude in Łazarz in Posen, in der ul. Głogowska 40, am Rande des Wilson Parks.

Das Gebäude wurde 1925 von Władysław Czarnecki entworfen (1928 fertiggestellt) und schließt die schwierige Perspektive auf die Kreuzung der Straße und des Parks. Die Wirkung der Monumentalität wurde dank der ionischen Kolonnade in einer großen Ordnung und auf einem Dachboden von einer vollen Mauer erzielt. Das Gebäude kombiniert auch zwei verschiedene Ebenen des Parks und der Straße. Magnolia verweist mit seiner klassischen Fassadenlösung auf den architektonischen Diskurs mit umliegenden Gebäuden aus der preußischen Zeit, darunter auch Schule in Ul. Berwińskiego.

Das Magnolia-Gebäude wurde auf Initiative von Präsident Cyril Ratajski geschaffen, der die Ästhetik der Stadt verbessern wollte. Eines der Hauptziele des Gebäudes bestand darin, die hässliche Rückseite der Wohnhäuser in diesem Bereich abzudecken und gleichzeitig die Parkfläche zu minimieren. Daher ist die sehr lange Gebäudeform, die in gewisser Weise die Art von Fassade ist.

Nach dem Zweiten Weltkrieg befand sich mehrere Jahre lang ein Kindergarten im Gebäude, danach wurde die Restaurierungsfunktion wiederhergestellt. 1989, nachdem die Wasserleitung unterbrochen wurde und die Głogowska-Straße unter einem Taxi zusammenbrach, wurde Wasser in die Keller gedrückt, was zu großen Verlusten führte. Im Jahr 2003 wurde das Gebäude geschlossen. Die Restaurierung des Restaurants (italienische Küche) fand im Januar 2008 statt, scheiterte jedoch erneut. Die Anlage wurde nach einer Unterbrechung der Tätigkeit von der Warschauer Firma Fabryka Form angemietet und eröffnete hier 2015 einen Designshop.
(Wikipedia)

Tags

    Keine Tags vorhanden.
Mehr anzeigen

Besucher

90

Vorher-Nachher-Bilder in der Nähe


Lade Bilder...