5/5

Ulica Młyńska

Młyńska Straße

POL nahe Poznań

Lade Bilder...
tomasz-hejna schrieb am 06.02.2017 20:13 Uhr:
tomasz-hejna

Niedawno odnowiona kamienica na rogu ulic Młyńskiej i Nowowiejskiego. Wzniesiony dla kupca Samuela Reinsteina w latach 1890-91 budynek o formach neorenesansowych został zapewne zaprojektowana przez znanego poznańskiego architekta Oskara Hoffmanna. Przez lata kamienica niszczała po opuszczeniu jej przez lokatorów. Podczas trwających od 2013 r. prac adaptowano kamienicę mieszkalną na cele usługowo-biurowe. Nadbudowano budynek o 1 kondygnację nad traktem podwórzowym, wykonano eliptyczny taras na dziedzińcu, a pomieszczenia przystosowano do funkcji biurowej. Pracom modernizacyjnym towarzyszyły prace konserwatorskie elewacji, której przywrócono kolorystykę zbliżoną do oryginalnej, odtworzono balkony, zrekonstruowano stolarkę okienną, poddano konserwacji stolarkę drzwi wejściowych i częściowo wewnętrznych, a także przeprowadzono renowację polichromii pokrywających niegdyś sienie i klatki schodowe, częściowo je rekonstruując wg pierwotnych wzorów. Przy wymianie pokrycia dachowego przywrócono pierwotny materiał – kamienny łupek.
Więcej zdjęć http://poznanmojemiasto.com/tag/mlynska/

Ein kürzlich renoviertes Mietshaus an der Ecke der Straßen Młyńska und Nowowiejskiego. Das 1890-91 für den Kaufmann Samuel Reinstein errichtete Neorenaissance-Gebäude wurde wahrscheinlich vom bekannten Posener Architekten Oskar Hoffmann entworfen. Im Laufe der Jahre verschlechterte sich das Mietshaus, nachdem seine Mieter es verlassen hatten. Während der Arbeiten, die 2013 begannen, wurde ein Mietshaus für Service- und Bürozwecke angepasst. Das Gebäude wurde um 1 Stockwerk über dem Hof erweitert, eine elliptische Terrasse im Innenhof wurde angelegt und die Räume wurden an die Bürofunktion angepasst. Die Modernisierungsarbeiten wurden von der Restaurierung der Fassade begleitet, deren Farben ähnlich wie die ursprünglichen restauriert wurden, die Balkone wurden rekonstruiert, die Fensterrahmen wurden rekonstruiert, die Holzarbeiten des Eingangs und teilweise Innentüren wurden restauriert und die Polychrome, die einst die Treppen und Treppen bedeckten, wurden renoviert, teilweise nach den ursprünglichen Mustern rekonstruiert. Beim Austausch des Daches wurde das ursprüngliche Material wiederhergestellt - Steinschiefer.
Weitere Fotos http://poznanmojemiasto.com/tag/mlynska/

Tags

    Keine Tags vorhanden.
Mehr anzeigen

Besucher

128

Vorher-Nachher-Bilder in der Nähe


Lade Bilder...