Pałac w Łomnicy

© polska.org
POL near Wałbrzych
© polska.org

Fetching images...
Bera published on 12/20/2021 4:15 p.m.:
Bera

Pałac w Łomnicy – barokowy pałac pochodzący z XVII wieku wraz z budynkiem mieszkalnym, tzw. Domem Wdowy usytuowany w północnej części Łomnicy, przy rozdzieleniu dróg do Karpnik i Wojanowa, około pięć kilometrów od Jeleniej Góry.

Palace in Łomnica - a baroque palace from the 17th century with a residential building, the so-called The Widow's House is situated in the northern part of Łomnica, at the separation of the roads to Karpniki and Wojanów, about five kilometers from Jelenia Góra.

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

30

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...