Pałac w Barcinku

© polska.org
POL near Legnica
© slaskie zamki

Fetching images...
Bera published on 12/19/2021 1:52 p.m.:
Bera

Pałac zbudował w 1772 roku hrabia von Rothkirch na miejscu wcześniejszego założenia z XVI wieku[1]. Mówi o tym zachowana w murze okalającym założenie kamienna arkada bramy z datą 1565. W trakcie przebudowy około 1890 roku dobudowano od strony północnej wieżę. Zmieniono wtedy również wystrój wnętrz powyżej parteru, oraz elewację na modny w tym okresie eklektyzm[1]. Do 1945 roku była własnością rodziny von Wartenberg i ich spadkobierców. Po wojnie pałac miał stanowić letnią rezydencję Prezydenta Rzeczypospolitej, lecz ostatecznie został przekazany miejscowemu PGR-owi. Nie użytkowany od lat 80. XX wieku popadł w ruinę.

The palace was built in 1772 by Count von Rothkirch on the site of an earlier foundation from the 16th century [1]. This is evidenced by the stone arcade of the gate, preserved in the wall surrounding the site, with the date 1565. During the reconstruction around 1890, a tower was added to the north. At that time, the interior design above the ground floor and the façade were also changed to the eclecticism that was fashionable at that time [1]. Until 1945 it was the property of the von Wartenberg family and their heirs. After the war, the palace was supposed to be the summer residence of the President of the Republic of Poland, but was eventually handed over to the local state-owned farm. Not used since the 1980s, it fell into disrepair.

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

39

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...