Pałac w Barcinku

© polska.org
POL near Legnica
© slaskie zamki

Fetching images...
Bera published on 12/19/2021 1:52 p.m.:
Bera

Pałac zbudował w 1772 roku hrabia von Rothkirch na miejscu wcześniejszego założenia z XVI wieku[1]. Mówi o tym zachowana w murze okalającym założenie kamienna arkada bramy z datą 1565. W trakcie przebudowy około 1890 roku dobudowano od strony północnej wieżę. Zmieniono wtedy również wystrój wnętrz powyżej parteru, oraz elewację na modny w tym okresie eklektyzm[1]. Do 1945 roku była własnością rodziny von Wartenberg i ich spadkobierców. Po wojnie pałac miał stanowić letnią rezydencję Prezydenta Rzeczypospolitej, lecz ostatecznie został przekazany miejscowemu PGR-owi. Nie użytkowany od lat 80. XX wieku popadł w ruinę.

The palace was built in 1772 by Count von Rothkirch on the site of an earlier foundation from the 16th century[1]. This is evidenced by the stone arcade of the gate preserved in the wall surrounding the complex, dated 1565. During the reconstruction around 1890, a tower was added on the northern side. At that time, the interior design above the ground floor and the façade were also changed to eclecticism, which was fashionable at that time[1]. Until 1945 it was owned by the von Wartenberg family and their heirs. After the war, the palace was to be the summer residence of the President of the Republic of Poland, but eventually it was handed over to the local state farm. Not used since the 1980s, it fell into disrepair.

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

43

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...