Wroclaw University

Unknown author
POL near Wrocław
© polska.org

Fetching images...
Bera published on 09/30/2021 4:47 p.m.:
Bera

Na miejscu gmachu obecnego Uniwersytetu Wrocławskiego stał wcześniej zamek książąt śląskich, . W XVII w. podupadający zamek cesarz Leopold I przekazał w użytkowanie zakonowi Jezuitów, którzy na terenie zamku założyli kościół i szkołę na poziomie wyższym. Zamek otrzymany na własność w 1670 r., szybko okazał się zbyt mały na potrzeby szkoły. Starania o utworzenie uniwersytetu podjął rektor Fryderyk Wolf von Lüdinghausen. ...

The castle of the Silesian dukes used to stand on the site of the present-day University of Wrocław. In the 17th century, the declining castle was handed over by the Emperor Leopold I to the Jesuit Order, who established a higher-level church and school in the castle. Owned in 1670, the castle quickly turned out to be too small for the needs of the school. Efforts to establish a university were undertaken by Rector Frederick Wolf von Lüdinghausen. ...

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

48

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...