Wielka Sień, Wilanow

© fotopolska.eu
POL near Ursynów
© fotopolska.eu

Fetching images...
Bera published on 09/22/2021 8:40 p.m.:
Bera

ielka Sień znajduje się dokładnie pośrodku wilanowskiego pałacu. Było to miejsce, gdzie para królewska witała gości wchodzących głównym wejściem do pałacu. Pomieszczenie to służyło także jako jadalnia – rodzina królewska spożywała tu posiłki, czasem odbywały się także większe uczty. Jednym z ulubionych dań królowej Marii Kazimiery był omlet – potrawa wcześniej w Polsce zupełnie nieznana.

Za czasów Sobieskich na suficie Wielkiej Sieni znajdował się ogromny obraz przedstawiający Dzień i Noc. Niestety, nie zachował się do naszych czasów. Możemy za to podziwiać rzeźbiarskie przedstawienia czterech żywiołów. Żeby je znaleźć – kolejny raz musimy popatrzeć w górę. Czy uda Ci się rozpoznać, gdzie przedstawiony jest Ogień, gdzie Woda, gdzie Powietrze, a gdzie Ziemia? Popatrz uważnie na charakterystyczne przedmioty i postacie – ptaki, smoka, rybę i sieci oraz sierpy i zboże.

Czy pamiętasz pomnik konny Jana III, upamiętniający zwycięstwo pod Wiedniem? Gdy monarcha mieszkał w wilanowskim pałacu – pomnik stał właśnie w Wielkiej Sieni, naprzeciwko wejścia. Każdy przybywający do pałacu gość, wchodząc, widział monumentalną rzeźbę i od razu przypominał sobie wojenne zasługi władcy.

The big hall is located exactly in the middle of the Wilanów palace. It was the place where the royal couple greeted visitors as they entered the main entrance to the palace. This room also served as a dining room - the royal family used to eat here, and sometimes larger feasts were held. One of the favorite dishes of Queen Marie Casimire was an omelette - a dish previously completely unknown in Poland.

In the times of the Sobieski family, on the ceiling of the Great Vestibule there was a huge painting depicting Day and Night. Unfortunately, it has not survived to our times. We can admire the sculptural representations of the four elements. To find them - we have to look up again. Will you be able to recognize where Fire is depicted, where is Water, where is Air, and where is Earth? Look closely at distinctive objects and characters - birds, dragon, fish and nets, and sickles and grain.

Do you remember the equestrian statue of Jan III, commemorating the victory at Vienna? When the monarch lived in the Wilanów palace - the monument was standing in the Great Vestibule, opposite the entrance. Every visitor coming to the palace, when entering, saw the monumental sculpture and immediately remembered the war merits of the ruler.

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

37

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...