Wielka Sień, Wilanow

© fotopolska.eu
POL near Ursynów
© fotopolska.eu

Fetching images...
Bera published on 09/22/2021 8:40 p.m.:
Bera

ielka Sień znajduje się dokładnie pośrodku wilanowskiego pałacu. Było to miejsce, gdzie para królewska witała gości wchodzących głównym wejściem do pałacu. Pomieszczenie to służyło także jako jadalnia – rodzina królewska spożywała tu posiłki, czasem odbywały się także większe uczty. Jednym z ulubionych dań królowej Marii Kazimiery był omlet – potrawa wcześniej w Polsce zupełnie nieznana.

Za czasów Sobieskich na suficie Wielkiej Sieni znajdował się ogromny obraz przedstawiający Dzień i Noc. Niestety, nie zachował się do naszych czasów. Możemy za to podziwiać rzeźbiarskie przedstawienia czterech żywiołów. Żeby je znaleźć – kolejny raz musimy popatrzeć w górę. Czy uda Ci się rozpoznać, gdzie przedstawiony jest Ogień, gdzie Woda, gdzie Powietrze, a gdzie Ziemia? Popatrz uważnie na charakterystyczne przedmioty i postacie – ptaki, smoka, rybę i sieci oraz sierpy i zboże.

Czy pamiętasz pomnik konny Jana III, upamiętniający zwycięstwo pod Wiedniem? Gdy monarcha mieszkał w wilanowskim pałacu – pomnik stał właśnie w Wielkiej Sieni, naprzeciwko wejścia. Każdy przybywający do pałacu gość, wchodząc, widział monumentalną rzeźbę i od razu przypominał sobie wojenne zasługi władcy.

The great hall is located exactly in the middle of the Wilanów palace. It was the place where the royal couple greeted guests entering the main entrance of the palace. This room also served as a dining room - the royal family ate meals here, sometimes larger feasts were also held. One of Queen Marie Casimire's favorite dishes was the omelette - a dish previously completely unknown in Poland.

In the times of the Sobieskis, on the ceiling of the Great Hall there was a huge painting depicting Day and Night. Unfortunately, it has not survived to our times. We can admire the sculptural representations of the four elements. To find them, we have to look up again. Can you recognize where Fire, where Water, where Air, and where Earth is depicted? Look carefully at the distinctive objects and characters - birds, dragon, fish and nets, and sickles and grain.

Do you remember the equestrian statue of Jan III, commemorating the victory at Vienna? When the monarch lived in the Wilanów palace, the monument stood in the Great Hall, opposite the entrance. Every guest arriving at the palace, entering the palace, saw the monumental sculpture and immediately remembered the war merits of the ruler.

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

44

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...