Rogalińska Dolina Warty 1935 vs Hipsometria

Rogalińska Dolina Warty 1935 vs Hipsometria

© Wojskowy Instytut Geograficzny
POL near Poznań
© Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Fetching images...
regiony published on 05/02/2021 10:38 a.m.:
regiony

Porównanie mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego wydanego w 1935 oraz hipsometrycznej rzeźby terenu w obszarze pradoliny Warty na południe od Poznania.

Mapa 1935 ze zbiorów Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, wydawca Wojskowy Instytut Geograficzny.
Mapa hipsometryczna © Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Comparison of the map of the Military Geographical Institute published in 1935 and the hypsometric relief of the land in the area of the Warta ice-marginal valley south of Poznań.

Map 1935 from the collection of the Jagiellonian Digital Library, published by the Military Geographical Institute.
Hipsometric map © Central Office of Geodesy and Cartography

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...