5/5

Pałac Książęcy

© fotopolska.eu
POL near Zielona Góra
© Fotopolska.eu

Fetching images...
Bera published on 12/19/2020 10:59 p.m.:
Bera

Obiekt położony w południowo-wschodniej części Żagania, przy ulicy Szprotawskiej 4. Najokazalszy i największy gmach przy tej ulicy. Obecny wygląd nie jest pierwotny; pałac był kilkakrotnie przebudowywany i remontowany. W latach po wybudowaniu pałacu, spełniał funkcję mieszkalną, dziś natomiast pełni jedynie funkcje kulturalne i publiczne jako Żagański Pałac Kultury. Stoi on między szeregiem bloków mieszkalnych, nad brzegiem rzeki Bóbr. Otoczony jest rozległym parkiem krajobrazowym.

Wikipedia

The building is located in the south-eastern part of Żagań, at Szprotawska 4. The most magnificent and largest building on this street. The present appearance is not original; the palace was rebuilt and renovated several times. In the years after the palace was built, it fulfilled a residential function, but today it only serves cultural and public functions as the Żagań Palace of Culture. It is situated between a series of apartment blocks on the banks of the Bóbr River. It is surrounded by a vast landscape park.

Wikipedia

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

40

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...