5/5

Szaniawskich Palace in Warsaw

Unknown author
POL near Wola
Unknown author

Fetching images...
Bera published on 11/04/2020 9:14 a.m.:
Bera

Na początku XVIII wieku na tej posesji pod numerem hipotecznym 481, należącej do podkomorzego liwskiego - Szaniawskiego, wybudowano pałac. W 1743 jego właścicielem na drodze spadku został Józefat Szaniawski. Od 1770 budynek należał do Konstantego Felicjana Szaniawskiego. Przebudowany w 1782 roku według projektu Stanisława Zawadzkiego[1]. Później pałac należał do rodziny Ostrowskich. Rodzina ta zleciła w 1812 architektowi Fryderykowi Albertowi Lesselowi przebudowę pałacu w stylu klasycystycznym.

W wieku XIX kilkakrotnie zmieniali się właściciele budynku. Wtedy też stał się kamienicą czynszową. Od 1844 właścicielem był Julian Kuzniecow, później rodzina Drac, a następnie Weinsteinów. W latach 1832-1897 w pałacu miała swoją siedzibę księgarnia i skład nut Gustawa Sennewalda.

Podczas II wojny światowej pałac został zniszczony. Odbudowano go w 1950 według projektu Borysa Zinserlinga w stylu klasycystycznym.

(wikipedia)

At the beginning of the 18th century, a palace was built on this property under the mortgage number 481, belonging to the Liw Chamberlain - Szaniawski. In 1743, Józefat Szaniawski became its owner by inheritance. From 1770 the building belonged to Konstanty Felicjan Szaniawski. Rebuilt in 1782 according to the design of Stanisław Zawadzki[1]. Later, the palace belonged to the Ostrowski family. In 1812, this family commissioned the architect Fryderyk Albert Lessel to rebuild the palace in the neoclassical style.

In the 19th century, the owners of the building changed several times. Then it also became a tenement house. From 1844, the owner was Julian Kuznetsov, then the Drac family, and then the Weinsteins. In the years 1832-1897, Gustaw Sennewald's bookstore and sheet music store were located in the palace.

During World War II, the palace was destroyed. It was rebuilt in 1950 according to the design of Borys Zinserling in the classicist style.

(wikipedia)

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

102

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...