5/5

Osiedle Jana III Sobieskiego

Jan III Sobieski housing estate

© Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 12/18/2019 7:32 p.m.:
tomasz-hejna

Osiedle Jana III Sobieskiego – osiedle mieszkaniowe w Poznaniu, położone na północy Piątkowa, wchodzące razem z osiedlem Marysieńki w skład osiedla administracyjnego "Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki".

W miejscu dzisiejszego osiedla Jana III Sobieskiego już w XVIII w. funkcjonował folwark Piątkowo. Jego właścicielami przez lata była rodzina Rączkowskich. Do dnia dzisiejszego nie zachował się dwór i zabudowania folwarczne. Podczas realizacji osiedla zasypano staw i zlikwidowano stary cmentarz ewangelicki.

The Jan III Sobieskiego housing estate - a housing estate in Poznań, located in the north of Piątkowo, which, together with the Marysieńki housing estate, forms part of the administrative estate "Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki".

In the place of today's Jan III Sobieski estate, the Piątkowo grange operated already in the 18th century. For years, its owners were the Rączkowski family. To date, the manor and farm buildings have not survived. During the construction of the estate, the pond was filled and the old Evangelical cemetery was closed.

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

284

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...