5/5

Ulica Gąsiorowskich

Gąsiorowskich Street

© Fotopolska.eu
POL near Poznań

Fetching images...
tomasz-hejna published on 12/11/2019 4:39 p.m.:
tomasz-hejna

Dawna willa Napoleona Urbanowskiego, jednego z trzech założycieli (1872) fabryki maszyn rolniczych i "lejarni" żelaza zlokalizowanej na północnym krańcu ulicy Kolejowej (przejętej w 1897 roku przez firmę Nitsche i S-ka).

Co ciekawe, Urbanowski, pracownik fabryki Hipolita Cegielskiego, w 1866 roku związał się z córką Antoniego Krzyżanowskiego, znanego i cenionego w Poznaniu budowniczego i przedsiębiorcy, przejmując finalnie jego fabrykę przy ulicy Garbary.

Willę w roku 1912 przebudowano na szpital ortopedyczny, pierwszy tej specjalności szpital na ziemiach polskich. W 2010 roku, mieszczące się w budynku Wielkopolskie Centrum Ortopedii i Chirurgii Urazowej, zostało przeniesione do szpitala przy ul. Juraszów. Obiekt obecnie jest remontowany.

Former villa of Napoleon Urbanowski, one of the three founders (1872) of an agricultural machinery factory and iron "funnel" located at the northern end of Kolejowa Street (taken over in 1897 by Nitsche i S-ka).

Interestingly, Urbanowski, an employee of the Hipolit Cegielski factory, in 1866 got married to the daughter of Antoni Krzyżanowski, a well-known and respected builder and entrepreneur in Poznań, finally taking over his factory at Garbary Street.

In 1912, the villa was rebuilt into an orthopedic hospital, the first hospital of this specialty in Poland. In 2010, located in the building of the Wielkopolska Center of Orthopedics and Traumatic Surgery, was transferred to the hospital at ul. Juraszowa. The facility is currently under renovation.

Tags

    No tags available.
Show more

Visitors

339

Nearby before-and-after pictures


Fetching images...